Tranh Hoa (1090)

Tranh Trừu Tượng

Tranh Sơn Dầu Xe Đạp Nghệ Thuật

Tranh Sơn Dầu Xe Đạp Nghệ Thuật

Mã:CS626

Kt: 50x60cm

750,000đ

1,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Trừu Tượng Sáng Tác Biển Xanh

Tranh Trừu Tượng Sáng Tác Biển Xanh

Mã:CS956

Kt: 63x96cm

1,500,000đ

1,800,000

 giảm giá17% 
Tranh Trừu Tượng Sáng Tác Tông Màu Xanh Dương

Tranh Trừu Tượng Sáng Tác Tông Màu Xanh Dương

Mã:CS955

Kt: 50x80cm

1,100,000đ

1,500,000

 giảm giá27% 
Tranh Sơn Dầu Bán Trừu Tượng Đối Mặt

Tranh Sơn Dầu Bán Trừu Tượng Đối Mặt

Mã:CS842

Kt: 50x50cm

200,000đ

1,071,000

 giảm giá81% 
Tranh Trừu Tượng Biển Đỏ

Tranh Trừu Tượng Biển Đỏ

Mã:CS805

Kt: 60x120cm

1,600,000đ

2,200,000

 giảm giá27% 
Tranh Trừu Tượng Sắc Xanh 2

Tranh Trừu Tượng Sắc Xanh 2

Mã:CS804

Kt: 70x110cm

1,900,000đ

2,600,000

 giảm giá27% 
Tranh Trừu Tượng Ranh Giới

Tranh Trừu Tượng Ranh Giới

Mã:CS802

Kt: 100x120cm

2,800,000đ

3,200,000

 giảm giá13% 
Tranh Trừu Tượng Đất và Trời

Tranh Trừu Tượng Đất và Trời

Mã:CS799

Kt: 100x120cm

2,500,000đ

3,000,000

 giảm giá17% 
Tranh Trừu Tượng Sắc Màu

Tranh Trừu Tượng Sắc Màu

Mã:CS795

Kt: 50x50cm

200,000đ

700,000

 giảm giá71% 
Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ 4

Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ 4

Mã:CS797

Kt: 60x60cm

950,000đ

1,200,000

 giảm giá21% 
Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ 3

Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ 3

Mã:CS796

Kt: 50x50cm

700,000đ

1,200,000

 giảm giá42% 
Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ 1

Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ 1

Mã:CS793

Kt: 40x60cm

700,000đ

1,200,000

 giảm giá42% 
Tranh Trừu Tượng Nghệ Thuật Trang Trí Nhà Đẹp

Tranh Trừu Tượng Nghệ Thuật Trang Trí Nhà Đẹp

Mã:CS739

Kt: 50x120cm

1,300,000đ

1,700,000

 giảm giá24% 
Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ Trang Trí Nhà Đẹp

Tranh Trừu Tượng Mạnh Mẽ Trang Trí Nhà Đẹp

Mã:CS738

Kt: 60x100cm

1,400,000đ

1,700,000

 giảm giá18% 
Tranh Trừu Tượng Sắc Màu Trang Trí Nhà Đẹp

Tranh Trừu Tượng Sắc Màu Trang Trí Nhà Đẹp

Mã:CS737

Kt: 60x100cm

1,400,000đ

1,700,000

 giảm giá18% 
Tranh Sơn Dầu Bán Trừu Tượng

Tranh Sơn Dầu Bán Trừu Tượng

Mã:CS697

Kt: 60x60cm

200,000đ

1,214,000

 giảm giá84% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Thành Phố Bán Trừu Tượng

Tranh Sơn Dầu Vẽ Thành Phố Bán Trừu Tượng

Mã:CS678

Kt: 70x140cm

1,500,000đ

2,571,000

 giảm giá42% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Đôi Bờ

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Đôi Bờ

Mã:CS644

Kt: 70x70cm

1,500,000đ

2,000,000

 giảm giá25% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng

Mã:CS640

Kt: 43x58cm

850,000đ

1,200,000

 giảm giá29% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Thành Phố Tím

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Thành Phố Tím

Mã:CS637

Kt: 60x90cm

1,500,000đ

2,200,000

 giảm giá32% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Thanh Xuân

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Thanh Xuân

Mã:CS636

Kt: 60x90cm

1,500,000đ

2,200,000

 giảm giá32% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Đất Mẹ

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Đất Mẹ

Mã:CS634

Kt: 60x90cm

1,500,000đ

2,200,000

 giảm giá32% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Ẩn Mình

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Ẩn Mình

Mã:CS633

Kt: 60x80cm

1,400,000đ

1,800,000

 giảm giá22% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Mạnh Mẽ

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Mạnh Mẽ

Mã:CS632

Kt: 60x80cm

1,400,000đ

1,800,000

 giảm giá22% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Tung Tóe

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Tung Tóe

Mã:CS630

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

2,000,000

 giảm giá40% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Không Gian Xanh

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Không Gian Xanh

Mã:CS629

Kt: 50x100cm

1,500,000đ

2,000,000

 giảm giá25% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Đỏ Mạnh Mẽ

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Đỏ Mạnh Mẽ

Mã:CS628

Kt: 80x65cm

1,100,000đ

1,600,000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Tím

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Tím

Mã:CS627

Kt: 125x60cm

1,350,000đ

2,000,000

 giảm giá33% 
Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Cảm Xúc 3

Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng Cảm Xúc 3

Mã:CS527

Kt: 60x80cm

1,250,000đ

1,800,000

 giảm giá31% 
Tranh Trừu Tượng Bộ 2 Bức Treo Khách Sạn

Tranh Trừu Tượng Bộ 2 Bức Treo Khách Sạn

Mã:CS383

Kt: 65x90cm

300,000đ

1,100,000

 giảm giá73% 
Tranh Trừu Tượng Nghệ Thuật Nền Đen Màu Vàng Đồng

Tranh Trừu Tượng Nghệ Thuật Nền Đen Màu Vàng Đồng

Mã:CS382

Kt: 60x60cm

200,000đ

800,000

 giảm giá75% 
Tranh Bộ Đứng 2 Bức Vẽ Trừu Tượng Nghệ Thuật

Tranh Bộ Đứng 2 Bức Vẽ Trừu Tượng Nghệ Thuật

Mã:CS374

Kt: 60x60cm

300,000đ

700,000

 giảm giá57% 
Tranh Trừu Tượng Sơn Dầu Nghệ Thuật Màu Sắc

Tranh Trừu Tượng Sơn Dầu Nghệ Thuật Màu Sắc

Mã:CS373

Kt: 60x80cm

200,000đ

1,100,000

 giảm giá82% 
Tranh Trừu Tượng Bộ 6 Bức

Tranh Trừu Tượng Bộ 6 Bức

Mã:CS328

200,000đ

1,100,000

 giảm giá82% 
Tranh Bộ Trừu Tượng 2 Bức

Tranh Bộ Trừu Tượng 2 Bức

Mã:CS327

200,000đ

400,000

 giảm giá50% 
Tranh Trừu Tượng Sắc Đỏ

Tranh Trừu Tượng Sắc Đỏ

Mã:CS326

Kt: 50x60cm

1,100,000đ

1,800,000

 giảm giá39% 
Tranh Trừu Tượng Màu Sắc 1

Tranh Trừu Tượng Màu Sắc 1

Mã:CS325

Kt: 45x75cm

1,100,000đ

1,800,000

 giảm giá39% 
Tranh Trừu Tượng Màu Sắc 2

Tranh Trừu Tượng Màu Sắc 2

Mã:CS323

Kt: 60x80cm

1,400,000đ

1,800,000

 giảm giá22% 
Tranh Trừu Tượng Màu Sắc 3

Tranh Trừu Tượng Màu Sắc 3

Mã:CS322

Kt: 60x80cm

1,400,000đ

1,800,000

 giảm giá22% 
Tranh Trừu Tượng Màu Sắc

Tranh Trừu Tượng Màu Sắc

Mã:CS317

Kt: 45x45cm

200,000đ

680,000

 giảm giá71% 
Xem thêm Tranh Trừu Tượng
Trong số tất cả các loại hình nghệ thuật, có thể nói, tranh trừu tượng là loại hình nghệ thuật khó khăn nhất. Nó đòi hỏi những người thực hiện phải là những họa sĩ có trình độ cao, độ nhạy bén với các màu sắc. Đến với Thế giới tranh sơn dầu, bạn sẽ được mục sở thị những tác phẩm đpẹ nhất, ấn tượng và rất giàu ý nghĩa tốt lành.

Tìm hiểu tranh trừu tượng

 • Ở dạng tinh khiết nhất trong nghệ thuật phương Tây, nghệ thuật tranh trừu tượng là chủ đề chẳng hề dễ nhận biết chút nào cả. Bởi đó là những bức tranh tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến bất kỳ điều gì trong cuộc sống của chúng ta, hoặc dù ta cố gắng để trong nó giống như một cái gì đó. Màu sắc, hình thức là chủ đề chính của bức tranh trừu tượng.

Bản chất của tranh trừu tượng

 • Thường được phân loại với nghệ thuật trừu tượng là trừu tượng mang tính tượng trưng, các tác phẩm đại diện cho những điều không có hình ảnh, phần lớn là cảm xúc, là âm thanh hay chính kinh nghiệm tâm linh.
 • Trừu tượng mang tính tượng trưng là trừu tượng hoặc đơn giản hóa của thực tại, chi tiết được loại bỏ khói đối tượng nhận ra chỉ còn lại bản chất hay một mức độ hình thức.
 • Những người vẽ tranh trừu tượng thường là những họa sĩ rất am hiểu về lĩnh vực hội họa nghệ thuật, họ không chỉ đơn giản có trình độ và kỹ năng mà còn là  những người nắm bắt cảm xúc của mình một cách cực kỳ rõ ràng.
 • Thường khi vẽ thể loại tranh này, màu sắc đóng vai trò chủ đạo, những chi tiết rườm rà được lược bỏ bớt đi, chỉ còn giữ lại những đường nét quan trọng và thiết yếu nhất, từ đó mà những người ngắm có thể hiểu được dụng ý hay nội dung của tác phẩm.
 • Khi ngắm tranh trừu tượng, mỗi người có thể thoải mái, hình dung, tượng tương theo suy nghĩ riêng của mình dựa vào những gì họa sĩ thể hiện trong tranh, không bò bó, không áp đặt. Đó cũng chính là cái hay, cái thú vị nhất của thể loại tranh đặ biệt này.

Tìm địa chỉ mua tranh trừu tượng

 • Nếu như bạn là người am hiểu, yêu thích nghệ thuật hội họa chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua nhwgx bức tranh trừu tượng. Đến với Thế giới tranh sơn dầu để thỏa sức tìm cho mình những tuyệt phẩm hoàn hảo và ưng ý nhất.
 • Mỗi bức tranh mang một chủ đề, được thể hiện bằng một hình ảnh và cách vẽ khác nhau, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện.
>> Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline 0902 720 698.
 
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Trừu Tượng Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Trừu Tượng Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Trừu Tượng, chuyên vẽ tranh sơn dầu trừu tượng đẹp, giá rẻ đến 30% so với thị trường, giáo miễn phí tphcm, LH 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn