Tranh Hoa (713)

Tranh Tĩnh Vật

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Tả Thực Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Tả Thực Cổ Điển

Mã:CS1017

Kt: 100x100cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Hoa Tả Thực Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Hoa Tả Thực Cổ Điển

Mã:CS1016

Kt: 100x100cm

1,500,000đ

2,140,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Hoa Cổ Điển Tả Thực

Tranh Sơn Dầu Hoa Cổ Điển Tả Thực

Mã:CS1015

Kt: 100x100cm

1,500,000đ

2,140,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Phòng Ăn

Mã:CS915

Kt: 60x60cm

1,050,000đ

1,500,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Phòng Ngủ

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Phòng Ngủ

Mã:CS914

Kt: 60x60cm

1,050,000đ

1,500,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Đỏ Treo Cầu Thang

Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Đỏ Treo Cầu Thang

Mã:CS838

Kt: 50x50cm

700,000đ

1,000,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Bình Hoa và Trái Cây

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Bình Hoa và Trái Cây

Mã:CS814

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Mã:CS813

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Trang Trí Bàn Ăn

Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Trang Trí Bàn Ăn

Mã:CS709

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Vàng Trang Trí Phòng Ngủ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Vàng Trang Trí Phòng Ngủ

Mã:CS676

Kt: 50x90cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Đỏ Trang Trí Phòng Ngủ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Đỏ Trang Trí Phòng Ngủ

Mã:CS675

Kt: 50x90cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Đẹp

Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Đẹp

Mã:CS593

Kt: 60x60cm

900,000đ

1,285,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Tách Trà

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Tách Trà

Mã:CS521

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Phích Nước

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Phích Nước

Mã:CS523

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Quả Cherry

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Quả Cherry

Mã:CS522

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Mã:CS504

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Tả Thực

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Tả Thực

Mã:CS503

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Chai Rượu

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Chai Rượu

Mã:CS501

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Phong Cảnh Những Cánh Hoa Bên Giỏ Trái Cây

Tranh Phong Cảnh Những Cánh Hoa Bên Giỏ Trái Cây

Mã:TG797

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Phòng Ăn

Mã:CS215

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật Tĩnh Vật Treo Nhà Bếp

Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật Tĩnh Vật Treo Nhà Bếp

Mã:CS196

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Tĩnh Vật Sơn Dầu Cao Cấp Vẽ Trái Cây Đẹp

Tranh Tĩnh Vật Sơn Dầu Cao Cấp Vẽ Trái Cây Đẹp

Mã:CS195

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV124

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV124

Mã:TTV123

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV123

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV123

Mã:TTV123

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV122

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV122

Mã:TTV122

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV121

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV121

Mã:TTV121

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV120

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV120

Mã:TTV120

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV119

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV119

Mã:TTV119

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV118

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV118

Mã:TTV118

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV117

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV117

Mã:TTV117

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV116

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV116

Mã:TTV116

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV115

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV115

Mã:TTV115

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV114

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV114

Mã:TTV114

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV113

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV113

Mã:TTV113

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV112

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV112

Mã:TTV112

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV111

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV111

Mã:TTV111

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV110

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV110

Mã:TTV110

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV109

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV109

Mã:TTV109

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV108

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV108

Mã:TTV108

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV107

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV107

Mã:TTV107

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Tĩnh Vật

Tranh tĩnh vật có lẽ là thể loại khá được ưa chuộng

  • Tranh tĩnh vật có lẽ là thể loại khá được ưa chuộng từ trước đến giờ, không bao giờ lỗi thời vì thời kỳ nào cũng sử dụng được. Đối với các em sinh viên khối ngành kiến trúc, ngay từ thời gian đầu vào trường đã bắt đầu vẽ tranh tĩnh vật. Kỹ thuật vẽ tranh tĩnh vật không đòi hỏi quá phức tạp, tuy nhiên người nghệ sĩ cần nắm bắt được điểm độc đáo từ đối tượng vẽ, đồng thời phải làm nổi bật độ sáng tối và góc bóng của đối tượng đó.
  • Theo xu hướng thị trường về nhu cầu đối với tranh tĩnh vật ngày càng tăng, rất nhiều sản phẩm về thể loại tranh này được bán trên thị trường. Các bức tranh đủ thể loại chủ yếu là lọ hoa, bình, lọ, gốm sứ, củ quả,... Tuy nhiên do rất nhiều đơn vị bán thể loại tranh này nên việc lựa chọn đơn vị bán rẻ, tranh đẹp và bền là rất khó. Một trong số đơn vị khá uy tin và sở hữu một lượng lớn mẫu mã tranh tĩnh vật chất lượng đó là thegioitranhsondau.net.
  • Thegioitranhsondau.net là đơn vị kinh doanh tranh sơn dầu đã khá lâu, họ có kinh nghiệm khá tốt trong lĩnh vực này, có đội ngũ nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, giá cả tối ưu đáp ứng được nhu cầu khó tính của nhiều khách hàng.

Tranh sơn dầu tĩnh vật của thegioitranhsondau.net

 
Tranh Tĩnh Vật

 
Đây là một bức tranh hoa quả và bình trà, một chủ đề khá nổi tiếng được nhiều nghệ sĩ lựa chọn và kể cả những người mới vào nghề cũng thử sức với nó. Tranh sơn dầu hoa quả được khá nhiều người lựa chọn mua về treo lên phòng khách. Bức tranh vừa giúp căn phòng sáng sỏ, tươi tắn và tự nhiên hơn, hơn thế khi có khách vào nhà, ngồi và nhìn vào bức tranh sẽ không bị tù túng. Bức tranh tĩnh vật đôi khi sẽ là cách để tạo phong thủy tốt cho căn nhà của bạn.
 

Tranh Tĩnh Vật

 Bức tranh tĩnh vật này là hình ảnh những chiếc bình gốm có màu sắc khá bắt mắt. Tranh gốm sứ ngày nay đang được ưu chuộng do một phần ảnh hưởng bởi sở thích đồ cổ của nhiều người. Nhờ tranh tĩnh vật, bạn có thể lưu lại hình ảnh những món đồ quý giá, hoặc các món đồ bạn khao khát sở hữu. Loại tranh tĩnh vật mang rất nhiều ý nghĩa thú vị, nếu bạn là một người đứng tuổi hãy mua bức tranh này về treo trong phòng khách hoặc phòng làm việc.
 
Tranh Tĩnh Vật

 
Những bức tranh sơn dầu hoa cũng khá được ưu chuộng, nhiều người thấy hoa thật chưa đủ, cần thêm tranh hoa bài trí cho căn nhà của mình. Hơn thế nữa hoa thật thì cũng sớm có ngày tán, nhiều người kết hợp tranh hoa để được lâu và sang trọng. Hoa cũng mang ý nghĩa khá quan trong trong phòng thủy, treo tranh hoa trong phòng khách và bàn làm việc giúp tâm trạng con người tốt hơn và đồng thời giải trừ phong thủy xấu.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

  • Khách Sạn Anantara
  • Pearl
  • Đà Nẵng
  • JAY
  • Caravel
  • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Tĩnh Vật Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Tĩnh Vật Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Tinh Vat, Chuyên vẽ tranh sơn dầu Tĩnh Vật đẹp giá rẻ nhất tphcm, có hàng nghìn mẫu, liên hệ ngay 0902720698 4.6 trên 168 Bình chọn