Tranh Hoa (1090)

Tranh Tĩnh Vật

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Mẫu Đơn

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Mẫu Đơn

Mã:CS1103

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Treo Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Treo Phòng Ăn

Mã:CS1100

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Màu Tím Trang Trí Bàn Ăn

Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Màu Tím Trang Trí Bàn Ăn

Mã:CS1098

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Cổ Điển Trang Trí Bàn Ăn

Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Cổ Điển Trang Trí Bàn Ăn

Mã:CS1097

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Chậu Hoa Cổ Điển Trang Trí Bàn Ăn

Tranh Sơn Dầu Chậu Hoa Cổ Điển Trang Trí Bàn Ăn

Mã:CS1096

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Mẫu Đơn Màu Trắng

Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Mẫu Đơn Màu Trắng

Mã:CS1095

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Hoa Tả Thực Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Hoa Tả Thực Cổ Điển

Mã:CS1016

Kt: 100x100cm

1,500,000đ

2,140,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Hoa Cổ Điển Tả Thực

Tranh Sơn Dầu Hoa Cổ Điển Tả Thực

Mã:CS1015

Kt: 100x100cm

1,500,000đ

2,140,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Phòng Ăn

Mã:CS915

Kt: 60x60cm

1,050,000đ

1,500,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Đỏ Treo Cầu Thang

Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Đỏ Treo Cầu Thang

Mã:CS838

Kt: 50x50cm

700,000đ

1,000,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Bình Hoa và Trái Cây

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Bình Hoa và Trái Cây

Mã:CS814

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Mã:CS813

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Thùng Bia Trang Trí Phòng Rượu

Tranh Sơn Dầu Thùng Bia Trang Trí Phòng Rượu

Mã:CS774

Kt: 80x120cm

500,000đ

2,571,000

 giảm giá81% 
Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Đẹp

Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Đẹp

Mã:CS593

Kt: 60x60cm

900,000đ

1,285,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Tách Trà

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Tách Trà

Mã:CS521

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Phích Nước

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Phích Nước

Mã:CS523

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Quả Cherry

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa và Quả Cherry

Mã:CS522

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Cổ Điển

Mã:CS504

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Tả Thực

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây Tả Thực

Mã:CS503

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Chai Rượu

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Trái Cây và Chai Rượu

Mã:CS501

Kt: 60x90cm

1,450,000đ

2,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Phòng Ăn

Mã:CS215

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật Tĩnh Vật Treo Nhà Bếp

Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật Tĩnh Vật Treo Nhà Bếp

Mã:CS196

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Tĩnh Vật Sơn Dầu Cao Cấp Vẽ Trái Cây Đẹp

Tranh Tĩnh Vật Sơn Dầu Cao Cấp Vẽ Trái Cây Đẹp

Mã:CS195

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Đỏ Trang Trí Phòng Ngủ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Đỏ Trang Trí Phòng Ngủ

Mã:CS675

Kt: 50x90cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Vàng Trang Trí Phòng Ngủ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Lọ Hoa Vàng Trang Trí Phòng Ngủ

Mã:CS676

Kt: 50x90cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Trang Trí Bàn Ăn

Tranh Sơn Dầu Bình Hoa Trang Trí Bàn Ăn

Mã:CS709

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Tả Thực Cổ Điển

Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Tả Thực Cổ Điển

Mã:CS1017

Kt: 100x100cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Mẫu Đơn Màu Hồng

Tranh Sơn Dầu Vẽ Bình Hoa Mẫu Đơn Màu Hồng

Mã:CS1094

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Treo Phòng Bếp

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Treo Phòng Bếp

Mã:CS1101

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Nhà Đẹp

Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Bình Hoa Trang Trí Nhà Đẹp

Mã:CS1102

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Những Cánh Hoa Bên Giỏ Trái Cây

Tranh Phong Cảnh Những Cánh Hoa Bên Giỏ Trái Cây

Mã:TG797

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV124

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV124

Mã:TTV123

Kt: Theo yêu cầu.

Giá liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV123

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV123

Mã:TTV123

Kt: Theo yêu cầu.

Giá liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV122

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV122

Mã:TTV122

Kt: Theo yêu cầu.

Giá liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV121

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV121

Mã:TTV121

Kt: Theo yêu cầu.

Giá liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV120

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV120

Mã:TTV120

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV119

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV119

Mã:TTV119

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV118

Tranh Tĩnh Vật, Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật TTV118

Mã:TTV118

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Tĩnh Vật
Những bức tranh tĩnh vật thường là sự sắp xếp các đối tượng ví dụ như hoa  quả hay đồ dùng tong nhà bếp,…trên một chiếc bàn. Những tác phẩm này mang đến cho người đối diện cảm giác vô cùng gần gũi, ấn tượng ngay từ giây phút đầu chạm mặt. Để tìm hiểu rõ hơn về thể loại tranh này, chúng ta có thể tham khảo bài chia sẻ dưới đây của Thế giới tranh sơn dầu.

Tranh tĩnh vật là một hình thức nghệ thuật.

Những tác phẩm tĩnh vật chứa đựng biết bao thông điệp sâu sắc, được gói gọn trong một loại vật thể chính bởi cách sắp xếm chúng. Bởi thế nên, khi nghiên cứu một tác phẩm tĩnh vật, chúng ta cần biết rằng các vật thể đó mang tính biểu tượng, truyền vào bức tranh ý nghĩa tượng trưng.

Tranh tĩnh vật được chia thành 4 nhóm khác nhau:
 • Nhóm 1: Tác phẩm vẽ về chủ đề hoa
 • Nhóm 2: tác phẩm vẽ về bữa ăn sáng hay bữa tiệc
 • Nhóm 3: tranh vẽ về động vật
 • Nhóm 4: tranh tĩnh vật tượng trưng là một thể loại rộng lớn
Trong số 4 nhóm trên, 3 nhóm đầu chỉ đơn thuần muốn chứng minh khả năng vẽ và sự điêu luyện trong kỹ thuật của các nghệ sĩ. Một số tác phẩm có thể được vẽ để truyền tải một cái nhìn nghệ thuật cụ thể, đôi khi thể hiện cảm xúc nghệ thuật.
Những bức tranh nghệ thuật tĩnh vật thường có một chút gì đó rất đặc biệt, không phải là những hình ảnh quá sinh động, quá hấp dẫn với màu sắc rực rỡ mà thường được vẽ với những màu tối, trầm, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.
Thường thì dòng tranh này được sử dụng trang trí cho phòng bếp thêm ấn tượng, không những vậy, nó còn mang ý nghĩa phong thủy, đem tới những điều tốt lành, hạnh phúc cho gia đình, cho những người thân yêu.

Tìm địa chỉ mua tranh tĩnh vật

 • Không phải bỗng dưng mà dòng tranh này lại nhận được nhiều sự yêu mến của các khách hàng, không quá nổi bật nhưng nó lại có sức hút mê hoặc lòng người ngay từ những giây phút đầu tiên chạm mặt.
 • Bạn có thể sử dụng tranh như một món đồ trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mình, cũng có khi dành làm quà tặng cho bạn bè, cho những người thân yêu, chắc chắn rằng ai nhận được cũng sẽ rất hài long về tác phẩm này.
>> Đến với Thế giới tranh sơn dầu, bạn không chỉ có được những tuyệt phẩm đẹp nhất, ấn tượng, chất lượng mà còn được mua với giá thành phải chăng nhất hiện nay. Gọi ngay Hotline 0902 720 698.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Tĩnh Vật Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Tĩnh Vật Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Tinh Vat, Chuyên vẽ tranh sơn dầu Tĩnh Vật đẹp giá rẻ nhất tphcm, có hàng nghìn mẫu, liên hệ ngay 0902720698 4.6 trên 168 Bình chọn