Tranh Hoa (1090)

Tranh Thiếu Nữ

Tranh Vẽ Sáu Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Và Đỏ

Tranh Vẽ Sáu Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Và Đỏ

Mã:TG2916

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh 6 Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Cùng Mái Tóc Dài

Tranh 6 Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Cùng Mái Tóc Dài

Mã:TG2915

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bốn Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đang Đi Xe Đạp

Tranh Vẽ Bốn Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đang Đi Xe Đạp

Mã:TG2914

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Ba Thiếu Nữ Áo Dài Xanh Cùng Với Lẵng Hoa

Tranh Vẽ Ba Thiếu Nữ Áo Dài Xanh Cùng Với Lẵng Hoa

Mã:TG2913

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hai Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đang Trò Chuyện

Tranh Vẽ Hai Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đang Trò Chuyện

Mã:TG2912

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm 3 Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trong Gió

Tranh Vẽ Nhóm 3 Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trong Gió

Mã:TG2911

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm 3 Cô Gái Mặc Áo Dài Đỏ Ấn Tượng

Tranh Vẽ Nhóm 3 Cô Gái Mặc Áo Dài Đỏ Ấn Tượng

Mã:TG2910

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm 5 Cô Gái Mặc Áo Dài Tím Lãng Mạn

Tranh Vẽ Nhóm 5 Cô Gái Mặc Áo Dài Tím Lãng Mạn

Mã:TG2909

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm 3 Thiếu Nữ Áo Dài Tím Nhẹ Nhàng

Tranh Vẽ Nhóm 3 Thiếu Nữ Áo Dài Tím Nhẹ Nhàng

Mã:TG2908

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Đẹp

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Đẹp

Mã:TG2907

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Đang Ngồi Suy Nghĩ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Đang Ngồi Suy Nghĩ

Mã:TG2906

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Mái Tóc Đen Dài

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Mái Tóc Đen Dài

Mã:TG2905

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Hồng Đẹp Dịu Dàng

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Hồng Đẹp Dịu Dàng

Mã:TG2904

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Tung Tăng Trên Đường

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Tung Tăng Trên Đường

Mã:TG2903

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Đẹp Nhẹ Nhàng

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Đẹp Nhẹ Nhàng

Mã:TG2902

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Đang Gánh Hoa

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Đang Gánh Hoa

Mã:TG2901

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đi Học

Tranh Vẽ Nhóm Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đi Học

Mã:TG2900

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hai Thiếu Nữ Đang Gánh Sen

Tranh Vẽ Hai Thiếu Nữ Đang Gánh Sen

Mã:TG2899

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Cầm Hoa Sen

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Cầm Hoa Sen

Mã:TG2898

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Áo Dài Bên Bình Hoa Sen

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Áo Dài Bên Bình Hoa Sen

Mã:TG2897

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Áo Dài Đẹp

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Áo Dài Đẹp

Mã:TG2896

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu 3 Cô Gái Trong Bộ Áo Dài Trắng

Tranh Sơn Dầu 3 Cô Gái Trong Bộ Áo Dài Trắng

Mã:TG2895

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Vẽ Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Bên Cây Đàn

Vẽ Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Bên Cây Đàn

Mã:TG2894

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Vẽ Tranh 3 Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Tinh Khôi

Vẽ Tranh 3 Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Tinh Khôi

Mã:TG2893

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Bên Hồ Sen

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Áo Dài Bên Hồ Sen

Mã:TG2892

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Đang Trò Chuyện

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Đang Trò Chuyện

Mã:TG2891

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Thướt Tha

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Thướt Tha

Mã:TG2890

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Đủ Màu Sắc

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Đủ Màu Sắc

Mã:TG2889

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đang Ngồi

Tranh Vẽ 3 Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Đang Ngồi

Mã:TG2888

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Ngồi Bên Bờ Biển

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Ngồi Bên Bờ Biển

Mã:TG2887

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Ba Thiếu Nữ Trong Bộ Áo Dài Xanh

Tranh Vẽ Ba Thiếu Nữ Trong Bộ Áo Dài Xanh

Mã:TG2886

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Ba Thiếu Nữ Trong Bộ Áo Dài Trắng

Tranh Vẽ Ba Thiếu Nữ Trong Bộ Áo Dài Trắng

Mã:TG2885

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm Sáu Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Và Đỏ

Tranh Vẽ Nhóm Sáu Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Và Đỏ

Mã:TG2884

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm Bốn Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trắng

Tranh Vẽ Nhóm Bốn Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Trắng

Mã:TG2883

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm Bốn Thiếu Nữ Áo Dài Đỏ

Tranh Vẽ Nhóm Bốn Thiếu Nữ Áo Dài Đỏ

Mã:TG2882

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nhóm Bốn Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Và Tím

Tranh Vẽ Nhóm Bốn Thiếu Nữ Áo Dài Trắng Và Tím

Mã:TG2881

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ 5 Thiếu Nữ Áo Dài Đẹp

Tranh Vẽ 5 Thiếu Nữ Áo Dài Đẹp

Mã:TG2880

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Đang Ngồi

Tranh Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Đang Ngồi

Mã:TG2879

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiếu Nữ Áo Dài Đỏ Che Mặt

Tranh Thiếu Nữ Áo Dài Đỏ Che Mặt

Mã:TG2878

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Đỏ Đang Ngồi

Tranh Thiếu Nữ Mặc Áo Dài Đỏ Đang Ngồi

Mã:TG2877

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Thiếu Nữ
Tranh thiếu nữ - một trong số những tác phẩm rất nổi tiếng của Thế giới tranh sơn dầu được các họa sĩ thể hiện vô cùng ấn tượng, vô cùng hoàn hảo. Đến đây ta có thể thưởng thức tuyệt phẩm được vẽ với các hình ảnh đẹp mắt, ấn chứa trong đó tâm hồn của chính họa sĩ.

Vẻ đẹp trong những bức tranh thiếu nữ

 • Những bức tranh thiếu nữ thường vẽ về chân dung của một, hai hay nhiều thiếu nữ và thường họ mặc tà áo dài hoặc chiếc áo yếm truyền thống. Nhân vật có thể đứng bên hoa huệ, có thể đúng bên khung cửa sổ cũng có thể đang ngồi,….Với thân hình mềm mại, uyển chuyển với những đường cong điệu đà khiến cho ta cảm nhận được sức hấp dẫn từ chính nhân vật.
 • Thiếu nữ hiện lên trong bức tranh có thể được vẽ với những đường nét, những chi tiết cận cảnh của gương mặt giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp một cách trọn vẹn qua chiếc mũi, qua bờ môi, qua ánh mắt và qua cả nụ cười. Nhưng cũng có những bức tranh thiếu nữ, họa sĩ vẽ phía lưng, đằng sao nhân vật để ta có thể thoải mái hình dung ra tâm trạng của nhân vật như thế nào.
 • Hầu hết ở trong tranh, thiếu nữ hiện lên với một chút gì đó dịu dàng, hơi u buồn, họ đang trầm tư suy nghĩ hoặc cũng có khi đang thưởng thức một vẻ đẹp của bông hoa, của cảnh vật nào đó xung quanh.
 • Ngắm nhìn các tác phẩm tranh chân dung thiếu nữ, ta thấy tâm hồn mình như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, quên đi những phiền muộn, lo toan của cuộc sống để tận hưởng những gì tươi đẹp nhất, những gì tuyệt vời nhất của cuộc đời.
 • Phải là những người có con mắt tinh tường, có sức sáng tạo, biết cách quan sát thì mới dễ dàng làm nên những tuyệt phẩm ấn tượng và trọn vẹn đến như thế.

Tìm địa chỉ mua tranh thiếu nữ

 • Bạn có thể tìm đến với Thế giới tranh sơn dầu để thưởng thức những bức tranh đẹp nhất, được thể hiện bởi chính những họa sĩ giàu kinh nghiệm cũng như chuyên môn tại đây.
 • Những người họa sĩ thổi hồn mình vào trong tác phẩm, vì vậy mà nhân vật hiện lên cực kỳ cuốn hút, có một chút gì đó rất riêng biệt.
 • Với dòng tranh này, bạn có thể mua về và treo trong phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ của riêng mình; và đây cũng được coi là một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho bạn bè, cho người thân hay chính một nửa của cuộc đời mình.
>> Để biết thêm thông tin chi tiết, để được tư vấn, hỗ trợ đặt mua tranh, bạn hãy liên hệ trực tiếp qua Hotline 0902 720 698.
 
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Thiếu Nữ Đẹp Giá Rẻ -30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Thiếu Nữ Đẹp Giá Rẻ -30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Chân Dung Thiếu Nữ, chuyên vẽ tranh sơn dầu chân dung đẹp giá rẻ nhất tphcm, giao miễn phí, LH 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn