Tranh Hoa (1090)

Tranh Quê Hương

Tranh quê hương là thể loại tranh phong cảnh rất được ưa chuộng sử dụng treo tường trang trí nội thất phòng khách.
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Mái Nhà Tranh

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Mái Nhà Tranh

Mã:CS1159

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Bụi Tre Cánh Đồng

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Bụi Tre Cánh Đồng

Mã:CS1158

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cây Đa Đầu Làng

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cây Đa Đầu Làng

Mã:CS1157

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cổng Làng

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cổng Làng

Mã:CS1156

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Con Đò

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Con Đò

Mã:CS1155

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Mái Nhà Tranh

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Mái Nhà Tranh

Mã:CS1154

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cánh Đồng Lúa Vàng

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cánh Đồng Lúa Vàng

Mã:CS1153

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cầu Khỉ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Cầu Khỉ

Mã:CS1152

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Đa Mái Nhà

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Đa Mái Nhà

Mã:CS1056

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,857,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Bụi Tre Cánh Đồng

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Bụi Tre Cánh Đồng

Mã:CS1057

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,857,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Chiều Hoàng Hôn

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Quê Hương Chiều Hoàng Hôn

Mã:CS1074

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Đa Dòng Sông

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Đa Dòng Sông

Mã:CS1055

Kt: 60x90cm

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Cảnh Chợ Nổi Trên Sông

Tranh Vẽ Cảnh Chợ Nổi Trên Sông

Mã:TG4154

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cảnh Chợ Nổi Trên Sông

Tranh Sơn Dầu Cảnh Chợ Nổi Trên Sông

Mã:TG4155

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Chợ Nổi Trên Sông Vào Sáng Sớm

Tranh Vẽ Chợ Nổi Trên Sông Vào Sáng Sớm

Mã:TG4156

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Làng Quê Bình Yên Buổi Sớm Mai

Tranh Phong Cảnh Làng Quê Bình Yên Buổi Sớm Mai

Mã:TG4157

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Cảnh Mùa Gặt Lúa

Tranh Vẽ Cảnh Mùa Gặt Lúa

Mã:TG4158

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Bức Tranh Cánh Đồng Lúa Chín Vàng

Bức Tranh Cánh Đồng Lúa Chín Vàng

Mã:TG4159

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Làng Quê

Tranh Sơn Dầu Con Đường Làng Quê

Mã:TG4160

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Con Sông Uốn Lượn Ven Đường

Tranh Vẽ Con Sông Uốn Lượn Ven Đường

Mã:TG4161

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Buổi Sinh Hoạt Sáng Sớm Ở Quê

Tranh Vẽ Buổi Sinh Hoạt Sáng Sớm Ở Quê

Mã:TG4162

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hồ Sen Trước Đình Làng

Tranh Vẽ Hồ Sen Trước Đình Làng

Mã:TG4163

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Con Sông Và Ngôi Nhà Tranh

Tranh Vẽ Con Sông Và Ngôi Nhà Tranh

Mã:TG4164

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cây Đa Đầu Làng Và Ngôi Nhà Tranh

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cây Đa Đầu Làng Và Ngôi Nhà Tranh

Mã:TG4165

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cánh Đồng Lúa Vàng Ươm

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cánh Đồng Lúa Vàng Ươm

Mã:TG4166

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Người Phụ Đang Gặt Lúa

Tranh Vẽ Người Phụ Đang Gặt Lúa

Mã:TG4167

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Cây Cầu Ván Bắt Ngang Con Sông

Tranh Vẽ Cây Cầu Ván Bắt Ngang Con Sông

Mã:TG4168

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hai Người Phụ Nữ Chèo Thuyền Hái Hoa

Tranh Vẽ Hai Người Phụ Nữ Chèo Thuyền Hái Hoa

Mã:TG4169

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Con Thuyền Trên Sông Điểm Xuyến Hoa

Tranh Vẽ Con Thuyền Trên Sông Điểm Xuyến Hoa

Mã:TG4170

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Người Phụ Nữ Chèo Thuyền Hái Hoa

Tranh Người Phụ Nữ Chèo Thuyền Hái Hoa

Mã:TG4171

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Con Thuyền Đang Neo Bên Cây

Tranh Con Thuyền Đang Neo Bên Cây

Mã:TG4172

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Sinh Hoạt Của Người Dân Vùng Quê

Tranh Phong Cảnh Sinh Hoạt Của Người Dân Vùng Quê

Mã:TG4173

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Nông Thu Hoạch Trong Mùa Lúa Chín

Tranh Vẽ Nông Thu Hoạch Trong Mùa Lúa Chín

Mã:TG4174

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Cuộc Sống Trên Thuyền Của Người Dân

Tranh Vẽ Cuộc Sống Trên Thuyền Của Người Dân

Mã:TG4175

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hai Chiếc Thuyền Trên Sông

Tranh Vẽ Hai Chiếc Thuyền Trên Sông

Mã:TG4176

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cảnh Hái Hoa Sen

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cảnh Hái Hoa Sen

Mã:TG4177

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hai Người Phụ Nữ Đang Hái Hoa Sen

Tranh Vẽ Hai Người Phụ Nữ Đang Hái Hoa Sen

Mã:TG4178

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Hai Người Phụ Nữ Đang Hái Hoa Sen

Tranh Sơn Dầu Hai Người Phụ Nữ Đang Hái Hoa Sen

Mã:TG4179

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Sơn Dầu Người Phụ Nữ Hái Hoa Sen

Tranh Vẽ Sơn Dầu Người Phụ Nữ Hái Hoa Sen

Mã:TG4180

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bằng Sơn Dầu Người Phụ Nữ Hái Hoa Sen

Tranh Vẽ Bằng Sơn Dầu Người Phụ Nữ Hái Hoa Sen

Mã:TG4181

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Quê Hương
Thế giới Tranh Sơn Dầu chuyên vẽ tranh sơn dầu quê hương và các thể loại tranh sơn dầu phong cảnh theo yêu cầu, ngoài ra còn nhận vẽ trên tường, kính, gỗ,... Với tiêu chí cạnh tranh nhất thị trường, các sản phẩm của Thế giới Tranh Sơn Dầu luôn có giá thành rẻ vô cùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trên khắp cả nước. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn dòng tranh đang rất được ưa chuộng hiện nay: tranh phong cảnh

Tranh quê hương, nét đẹp của cội nguồn

  • Người ta thường ví von một phong cảnh "đẹp như tranh vẽ", nhưng với những bức tranh của Thế giới Tranh Sơn Dầu, bạn vẫn sẽ thấy một phong cảnh đẹp, nhưng mà là "tranh đẹp như thật". Phong cảnh quê hương từ cánh đồng lúa vàng, cây cầu, dòng sông, chim chóc cho đến ngôi nhà mái lá đơn sơ, tất cả đều rất mộc mạc và bình dị. Nhưng khi được ngòi bút họa sĩ vẽ nên thì nó lại càng đẹp hơn nữa, đẹp một cách lung linh và thơ mộng.
  • Nếu bạn yêu thiên nhiên, yêu từng đồng cỏ xanh mướt, yêu cánh đồng lúa chín vàng, yêu cây cỏ, yêu chim chóc, yêu từng ngôi nhà cho đến con sông, cây cầu thì chắc chắn bạn cũng yêu tranh phong cảnh quê hương. Những cảnh vật đó được tái hiện lại trong từng bức vẽ và giờ chúng lại có cơ hội cho chúng hiển diện trong ngôi nhà thân yêu của bạn. Một không gian tràn ngập tình yêu thương gia đình, yêu quê hương đất nước sẽ thật ý nghĩa để giáo dục cho những thế hệ về sau.
>> Đến với Thế giới Tranh Sơn Dầu bạn có thể thả hồn trong những bức tranh phong cảnh quê hương bình yên, mộc mạc hay tràn đầy sức sống trong những bức tranh vẽ cảnh gặt lúa ngày mùa vui,cảm nhận những đường nét điêu luyện trong tranh sơn dầu nghệ thuật. Liên hệ ngay 0902 720 698 để được tư vấn nhiều hơn nữa!
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

  • Khách Sạn Anantara
  • Pearl
  • Đà Nẵng
  • JAY
  • Caravel
  • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Quê Hương, Tranh Đồng Quê, Tranh Làng Quê Đẹp Giá Rẻ -30% Tranh Quê Hương, Tranh Đồng Quê, Tranh Làng Quê Đẹp Giá Rẻ -30% Tranh Quê Hương, Tranh Đồng Quê, Tranh Làng Quê Đẹp Bền Giá Rẻ, BH 05 Năm, Hàng Trăm Mẫu Đẹp, Giao Miễn Phí TPHCM - LH: 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn