Tranh Hoa (1090)

Tranh Phố Cổ

 

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Việt Nam

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Việt Nam

Mã:CS941

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Phong Cảnh Việt Nam

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Phong Cảnh Việt Nam

Mã:CS940

Kt: 60x90cm

1,300,000đ

1,850,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Hà Nội

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Hà Nội

Mã:CS942

Kt: 60x60cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Hội An

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Hội An

Mã:CS943

Kt: 60x60cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Việt Nam Xinh Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Việt Nam Xinh Đẹp

Mã:CS1128

Kt: 70x140cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Gánh Hoa Trên Con Phố Cổ

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Gánh Hoa Trên Con Phố Cổ

Mã:TG1406

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Đẹp

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Đẹp

Mã:TG1408

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ

Mã:TG1407

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1404

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1405

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Ấn Tượng

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Ấn Tượng

Mã:TG1410

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Ngày Mưa

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Ngày Mưa

Mã:TG1411

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Nội Thất

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Nội Thất

Mã:TG1412

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn Đẹp

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn Đẹp

Mã:TG1413

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn

Mã:TG1414

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trắng Đen

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trắng Đen

Mã:TG1415

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Con Đường Phố Cổ Treo Phòng Khách

Mã:TG1409

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tà Áo Dài Trên Con Phố Cổ

Tranh Sơn Dầu Tà Áo Dài Trên Con Phố Cổ

Mã:TG1401

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Đường Góc Phố Cổ Đẹp

Tranh Sơn Dầu Con Đường Góc Phố Cổ Đẹp

Mã:TG1426

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Xa Xưa

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Xa Xưa

Mã:TG1417

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Độc Đáo

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Độc Đáo

Mã:TG1419

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1387

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trát Bay

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trát Bay

Mã:TG1386

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Mái Đình Bên Hồ Xưa

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Mái Đình Bên Hồ Xưa

Mã:TG1418

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Đẹp

Tranh Sơn Dầu Con Phố Cổ Trang Trí Đẹp

Mã:TG1416

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Trang Trí Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Trang Trí Đẹp

Mã:TG1420

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Con Phố Cổ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Con Phố Cổ

Mã:TG1402

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Một Góc Phố Cổ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Một Góc Phố Cổ

Mã:TG1403

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Dưới Tàn Cây Lá Đỏ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Dưới Tàn Cây Lá Đỏ

Mã:TG1388

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Nội Thất Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Nội Thất Đẹp

Mã:TG1389

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Nội Thất

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Nội Thất

Mã:TG1390

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn

Mã:TG1391

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Trang Trí Phòng Khách

Mã:TG1392

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Và Cây Lá Tím Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Và Cây Lá Tím Đẹp

Mã:TG1393

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Nghệ Thuật Trát Bay

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Nghệ Thuật Trát Bay

Mã:TG1394

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Hoàng Hôn

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Hoàng Hôn

Mã:TG1395

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Lúc Chiều Tà

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Lúc Chiều Tà

Mã:TG1396

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Trang Trí Nội Thất Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Trang Trí Nội Thất Đẹp

Mã:TG1422

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Buổi Chiều Tà

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Buổi Chiều Tà

Mã:TG1423

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Trang Trí Khách Sạn

Mã:TG1424

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Phố Cổ
Phố cổ - một trong nững khu đô thị đặc trưng có từ rất lâu đời của Hà Nội. Những khu vực này là nơi mang dáng dấp, hình bóng của thủ đô. Và phải là những người có tình cảm đặc biệt với phố cổ mới có thể vẽ lên được những bức tranh phố cổ đẹp, sinh động và chân thực đến như thế.
Đến với Thế giới tranh sơn dầu, chúng ta có thể thỏa sức chìm đắm trong những nét đẹp thiêng liêng, cao quý, sống trong những năm tháng quá của khứ thông qua những bức tranh tuyệt đẹp được những họa sĩ tài ba thể hiện.

Ấn tượng từ những bức tranh phố cổ

 • Phố cổ là nơi  tập trung các loại hình buôn bán trọng điểm, là các khu di tích nổi tiếng của đất nước ta. Mỗi bức tranh được vẽ với một hình ảnh riêng, một nét đẹp riêng. Đó có thẻ là tác phẩm miêu tả về cuộc sống ồn ào, tấp nập, đọng lại trong ta những hoài niệm và cả những giá trị vè thời gian cũng như lịch sử.
 • Đó còn là một tác phẩm có giá trị về văn hóa, miêu tả về kiến trúc của những ngôi nhà, của chính những con người Hà Nội xưa. Đó không chỉ mang tới cho người ngắm cảm nhận được vẻ đẹp chân thực mà còn là vẻ đẹp trong chính tâm hồn.
 • Dưới đôi bàn tay tài hoa của những họa sĩ, các bức tranh phố cổ trở nên vô cùng thơ mộng khiến cho bất kỳ ai có cơ hội được chiêm ngưỡng đều như hòa mình vào trong không gian đó
 • Với những mái ngói đỏ tươi đặc trưng, là những bức tường rêu phong, bị hoen ố vì thời gian hay cũng có khi chỉ đơn giản là những hàng cây cổ thụ đang tỏa bóng mát xuống con đường với những vết tích sần sùi và cổ kính,..
 • Đến nay, hình ảnh của phố cổ ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là các tòa nhà cao tầng, các mặt hàng cũng đa dạng, đan xen nhau, vì thế mà bức tranh phong cảnh phố cổ đã giúp cho chúng ta lưu giữ được những giá trị tốt đẹp một thời.

Tìm địa chỉ mua tranh phố cổ

 • Đến với Thế giới tranh sơn dầu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm các tác phẩm cực kỳ nổi tiếng của những họa sĩ tài ba và giàu kinh nghiệm. Những tuyệt phẩm đều mang một nét đẹp, một giá trị riêng ấn tượng, độc đáo và cực kỳ thu hút.
 • Một tác phẩm không những ấn tượng ở hình ảnh mà còn ở chất lượng và giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người, nhiều gia đình.
>> Để được tư vấn và hỗ trợ tốt hơn, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline 0902 720 698 để đặt mua tranh sớm nhất.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Phố Cổ Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Phố Cổ Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Vẽ Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Nghệ Thuật Đẹp Giá Rẻ Giảm Giá 30%, Hàng Nghìn Mẫu Đẹp, BH 5 Năm, Giao Miễn Phí TPHCM - LH 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn