Tranh Hoa (1090)

Tranh Khoả Thân

 

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Trên Ghế Sofa

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Trên Ghế Sofa

Mã:TG2939

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chân Dung Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Tranh Chân Dung Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Mã:TG2938

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân

Mã:TG2937

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Mã:TG2936

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Nghệ Thuật

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Nghệ Thuật

Mã:TG2935

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiếu Nữ Khỏa Thân Đang Ngắm Hoa

Tranh Thiếu Nữ Khỏa Thân Đang Ngắm Hoa

Mã:TG2934

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiếu Nữ Khỏa Thân Nghệ Thuật Đẹp

Tranh Thiếu Nữ Khỏa Thân Nghệ Thuật Đẹp

Mã:TG2933

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Khỏa Thân Thiếu Nữ Đẹp Ấn Tượng

Tranh Khỏa Thân Thiếu Nữ Đẹp Ấn Tượng

Mã:TG2932

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Tranh Sơn Dầu Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Mã:TG2931

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Bán Khỏa Thân Cô Gái

Tranh Sơn Dầu Bán Khỏa Thân Cô Gái

Mã:TG2930

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Nghệ Thuật Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân

Tranh Nghệ Thuật Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân

Mã:TG2929

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Nghệ Thuật Thiếu Nữ Khỏa Thân Quyến Rũ

Tranh Nghệ Thuật Thiếu Nữ Khỏa Thân Quyến Rũ

Mã:TG2928

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Nghệ Thuật Thiếu Nữ Khoe Bờ Vai Quyến Rũ

Tranh Nghệ Thuật Thiếu Nữ Khoe Bờ Vai Quyến Rũ

Mã:TG2927

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Nghệ Thuật Thiếu Nữ Khỏa Thân

Tranh Nghệ Thuật Thiếu Nữ Khỏa Thân

Mã:TG2926

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân

Mã:TG2925

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Bán Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Bán Khỏa Thân

Mã:TG2924

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Trát Bay Thiếu Nữ Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu Trát Bay Thiếu Nữ Khỏa Thân

Mã:TG2923

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Tranh Vẽ Thiếu Nữ Khỏa Thân Đẹp

Mã:TG2922

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiếu Nữ Khỏa Thân Nghệ Thuật

Tranh Thiếu Nữ Khỏa Thân Nghệ Thuật

Mã:TG2921

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân Nghệ Thuật

Tranh Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân Nghệ Thuật

Mã:TG2920

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân Quyến Rũ

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân Quyến Rũ

Mã:TG2919

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Khỏa Thân Bên Cửa Sổ

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Khỏa Thân Bên Cửa Sổ

Mã:TG2918

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Khỏa Thân

Tranh Chân Dung Thiếu Nữ Khỏa Thân

Mã:TG2917

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Việt Nam Mặc Áo Yếm

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Việt Nam Mặc Áo Yếm

Mã:CS859

Kt: 60x60cm

980,000đ

1,400,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Khoe Lưng Trần

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Mặc Áo Yếm Khoe Lưng Trần

Mã:CS858

Kt: 60x60cm

980,000đ

1,400,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân Treo Phòng Ngủ

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Bán Khỏa Thân Treo Phòng Ngủ

Mã:CS728

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân Trang Trí Khách Sạn

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân Trang Trí Khách Sạn

Mã:CS722

Kt: 60x60cm

950,000đ

1,357,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Trang Trí Khách Sạn

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Trang Trí Khách Sạn

Mã:CS721

Kt: 60x60cm

950,000đ

1,357,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Trang Trí Phòng Ngủ

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Trang Trí Phòng Ngủ

Mã:CS720

Kt: 60x60cm

950,000đ

1,357,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Khỏa Thân

Mã:CS677

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,714,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Khỏa Thân

Mã:CS335

Kt: 50x60cm

880,000đ

1,257,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân

Mã:CS334

Kt: 50x60cm

880,000đ

1,257,000

 giảm giá30% 
ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân Treo Khách Sạn

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân Treo Khách Sạn

Mã:CS723

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Treo Khách Sạn

Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Khỏa Thân Treo Khách Sạn

Mã:CS724

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
ĐÃ BÁN
ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân Trắng Đen

Tranh Sơn Dầu Cô Gái Khỏa Thân Trắng Đen

Mã:CS625

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Đã Bán
Tranh Cô Gái Khỏa Thân Vẽ Sơn Dầu

Tranh Cô Gái Khỏa Thân Vẽ Sơn Dầu

Mã:CS332

Kt: 50x60cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Khỏa Thân

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Khỏa Thân

Mã:CS336

Kt: 50x60cm

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Khoả Thân
Những bức tranh khỏa thân không chỉ mang nhiều dấu ấn, ý nghĩa đặc biệt về nghệ thuật hội họa mà còn có nhiều giá trị tích cực đến với cuộc sống của con người. Để một tác phẩm được yêu thích, chính họa sĩ phải là những người yêu cái đẹp, biết cách sáng tạo cũng như hiểu biết, nắm rõ tâm lý của những nhân vật của mình.

Tìm hiểu vẻ đẹp của những bức tranh khỏa thân

 • Trước đây, tranh chân dung khỏa thân không được nhiều người quan tâm, nhất là khi nhiều người còn hiểu sai về dụng ý của tác giả. Nhưng giờ đây, khi con người có những suy nghĩ thoáng hơn thì cũng là lúc mà họ để ý, hiểu được những giá trị của tác phẩm đó cũng chính là những”đứa con tinh thần” mang nhiều ý trị.
 • Khỏa thân là từ để chỉ tình trạng cơ thể không có quần áo hay vải che đậy. Nghệ thuật khỏa thân cũng chính là một loại hình nghệ thuật, trong đó cơ thể trong tình trạng không có quần áo là đối tượng được khai thác chính của toàn bộ tác phẩm. Cũng giống như cách mà cảnh vật hay đồ vật làm nội dung chủ đạo trong các tác phẩm nghệ thuật, phong cảnh hay tĩnh vật.
 • Cơ thể trần truồng có vẻ là một trạng thái vô cùng tự nhiên của con người, nếu chúng ta xem xét đến mức độ thường xuyên của tình cảnh đó trong cuộc đời: khi ta sinh ta, khi ta đi tắm,…
 • Nhưng khi đi vào nghệ thuật, đối tượng lõa thể không phải chỉ xuất hiện trong mỗi nude, không phải là chủ đề chính những cũng là một yếu tố thường xuyên xuất hiện trrong các thể loại nghệ thuật khác, ví dụ như trong các tác phẩm hội họa lịch sử, nhằm đem cả màu sắc tượng trưng, ẩn dụ màu sắc tôn giáo, tác phẩm chân dung hay những mô hình nghệ thuật phục vụ giải trí khác.
 • Những bức tranh khỏa thân với nền văn hóa phương Tây không còn xa lạ từ thời cổ điển cho tới thời kỳ Phục Hung hay với văn hóa Á Đông, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những luật lệ tôn giáo nghiêm ngặt hay tư tưởng Nho giáo hà khắc.
 • Các bức tranh khi đã được người xem hiểu cặn kẽ về nội dung, về ý nghĩa cũng là lúc mà con người thay đổi cái nhìn với các tác phẩm nghệ thuật mới lạ, đặc biệt này.

Tìm địa chỉ mua tranh khỏa thân

 • Nếu như bạn muốn được tận mắt chiêm ngưỡng, muốn trực tiếp ngắm nhìn những bức tranh khỏa thân đẹp nhất, được chính đôi bàn tay tài hoa của những họa sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn thể hiện thì có thể tìm đến với Thế giới tranh sơn dầu.
>> Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline 0902 720 698.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Khoả Thân Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Khoả Thân Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Chân Dung Khoả Thân, chuyên vẽ tranh sơn dầu chân dung đẹp giá rẻ nhất tphcm, giao miễn phí, LH 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn