Tranh Hoa (1090)

Tranh Hoa Tulip

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Đỏ Bên Cuốn Sách Đặt Trên Bàn

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Đỏ Bên Cuốn Sách Đặt Trên Bàn

Mã:TG26182

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bó Hoa Tulip Màu Trắng Tím Đẹp Mắt

Tranh Vẽ Bó Hoa Tulip Màu Trắng Tím Đẹp Mắt

Mã:TG26181

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Tím Vươn Lên Nở Rộ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Tím Vươn Lên Nở Rộ

Mã:TG26180

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Đang Nở Rực Rỡ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Đang Nở Rực Rỡ

Mã:TG26179

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Vàng Phớt Đỏ Trang Trí

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Vàng Phớt Đỏ Trang Trí

Mã:TG26178

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Đỏ Đặt Trên Bàn Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Đỏ Đặt Trên Bàn Nghệ Thuật

Mã:TG26177

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Tím Trang Trí Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Tím Trang Trí Nghệ Thuật

Mã:TG26176

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Tím Hồng Dịu Dàng

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Tím Hồng Dịu Dàng

Mã:TG26174

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Nhiều Màu Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Nhiều Màu Nghệ Thuật

Mã:TG26173

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Đặt Trên Khăn Trải Bàn

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Đặt Trên Khăn Trải Bàn

Mã:TG26172

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Cùng Hoa Tiên Ông Nhiều Màu Sắc

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Cùng Hoa Tiên Ông Nhiều Màu Sắc

Mã:TG26171

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Đặt Trên Bàn

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Đặt Trên Bàn

Mã:TG26170

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Trắng - Đỏ Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Trắng - Đỏ Nghệ Thuật

Mã:TG26169

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Trắng Tinh Khôi

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Trắng Tinh Khôi

Mã:TG26168

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Rực Rỡ Sắc Màu

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Rực Rỡ Sắc Màu

Mã:TG26167

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Hồng Trang Trí Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Hồng Trang Trí Nghệ Thuật

Mã:TG26166

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bó Hoa Tulip Màu Hồng Nhung Đẹp Mắt

Tranh Vẽ Bó Hoa Tulip Màu Hồng Nhung Đẹp Mắt

Mã:TG26165

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Hồng Đỏ Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Hồng Đỏ Nghệ Thuật

Mã:TG26164

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Trắng Trên Nền Xám

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Trắng Trên Nền Xám

Mã:TG26163

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Hồng Phớt Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Hồng Phớt Nghệ Thuật

Mã:TG26162

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Hồng Bạch Trang Trí Đẹp Mắt

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Hồng Bạch Trang Trí Đẹp Mắt

Mã:TG26161

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bó Hoa Tulip Hồng Trang Trí Đẹp Mắt

Tranh Vẽ Bó Hoa Tulip Hồng Trang Trí Đẹp Mắt

Mã:TG26160

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Đỏ Đăt Trên Bàn

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Đỏ Đăt Trên Bàn

Mã:TG26159

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hoa Tulip Trắng Và Hồng Cam Trong Lọ

Tranh Vẽ Hoa Tulip Trắng Và Hồng Cam Trong Lọ

Mã:TG26158

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hoa Tulip Trắng Trong Lọ Thủy Tinh

Tranh Vẽ Hoa Tulip Trắng Trong Lọ Thủy Tinh

Mã:TG26157

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hoa Tulip Cam Trong Lọ Thủy Tinh

Tranh Vẽ Hoa Tulip Cam Trong Lọ Thủy Tinh

Mã:TG26156

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Trắng Nghệ Thuật

Mã:TG26155

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Vàng Và Hoa Loa Kèn Trắng

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Vàng Và Hoa Loa Kèn Trắng

Mã:TG26154

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Cánh Đồng Hoa Tulip Đỏ Rực Rỡ

Tranh Vẽ Cánh Đồng Hoa Tulip Đỏ Rực Rỡ

Mã:TG26153

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Tulip Trắng Trong Lọ Thủy Tinh

Tranh Vẽ Những Bông Tulip Trắng Trong Lọ Thủy Tinh

Mã:TG26152

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Cắm Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Cắm Nghệ Thuật

Mã:TG26151

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Hồng Vàng Đẹp Mắt

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Hồng Vàng Đẹp Mắt

Mã:TG26150

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Tím Và Giọt Sương

Tranh Vẽ Bông Hoa Tulip Màu Tím Và Giọt Sương

Mã:TG26149

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Và Đàn Voi Trang Trí Trên Bàn

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Và Đàn Voi Trang Trí Trên Bàn

Mã:TG26148

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Khóm Hoa Tulip Màu Vàng Ấn Tượng

Tranh Vẽ Khóm Hoa Tulip Màu Vàng Ấn Tượng

Mã:TG26147

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Tím Mộng Mơ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Màu Tím Mộng Mơ

Mã:TG26146

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Vàng Đẹp Mắt

Tranh Vẽ Những Bông Hoa Tulip Màu Vàng Đẹp Mắt

Mã:TG26145

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Rực Rỡ Sắc Màu

Tranh Vẽ Lọ Hoa Tulip Rực Rỡ Sắc Màu

Mã:TG26144

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Hoa Tulip Màu Đỏ Rực Rỡ

Tranh Vẽ Hoa Tulip Màu Đỏ Rực Rỡ

Mã:TG26143

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Hoa Tulip
Hoa tulip có lẽ là loài hoa không nhiều người biết đến. Thế nhưng nếu như ta có cơ hội nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể nào làm ngơ trước sức hấp dẫn, vẻ đẹp riêng biệt của nó. Đến với Thế giới tranh sơn dầu để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ lôi cuốn của những bức tranh hoa tuylip được chính đôi bàn tay tài hoa của những họa sĩ nơi đây.

Vẻ đẹp và ý nghĩa của những bức tranh hoa tulip

 • Hoa tuylip được biết đến là loài hoa tượng trưng cho sự nôi tiếng, giàu có cả và tình yêu hoàn hảo. Phải chăng vì đây là loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhòa. Không chỉ có thế, loài hoa này còn trở thành biểu tượng cho một cuộc sống vĩnh hằng.
 • Đây là loài hoa đặc trưng của đất nước Hà Lan xinh đẹp. Có rất nhiều câu chuyện được vẽ nên từ chính nguồn gốc, xuất sứ của những bông hoa tuylip.
 • Hoa bình thường, không quá sang trọng, không quá lãng mạn như những loại hoa khác, nó luôn nở ở mức độ vừa phải, ấm cúng, thoải mái, dịu dàng, e ấp.
Loài hoa này có rất nhiều màu sắc khác nhaul chính vì thế nên ý nghĩa của nó cũng khác nhau, tuy nhiên thì phần lớn tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và hoàn hảo.
 • Hoa tuylip đỏ: tình yêu và sự lãng mạn
 • Tuylip vàng: rực rỡ, nóng bỏng như ánh sáng mặt trời
 • Hoa tuylip kem: giống như câu nói “anh sẽ mãi mãi bên em”
 • Tuylip trắng: thiên đường, sự mới mẻ, thuần khiết, trong trắng
 • Tuylip tím: hoàng gia và sự giàu có
 • Tuylip hồng: tình cảm và sự chăm sóc
 • Tuy lip cam: tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, lòng nhiệt ình
 • Tuylip xanh: sự yên tĩnh và hòa bình
Chính vì sự đa dạng và phong phú về màu sắc nên những bức tranh hoa tuylip cũng được nhiều người yêu thích hơn, dựa vào sức hấp dẫn và ý nghĩa của mình.

Tìm địa chỉ mua tranh hoa tulip

 • Thường thì những bức tranh hoa tuylip sẽ được treo ở trong phòng khách của các gia đình, phòng làm việc hay thậm chí là ở phòng ngủ. Nó là một loài hoa được yêu thích nhất trên thế giới, nó chứa đựng sự say mê, quyến rũ trong vẻ đẹp, sự đơn giản của nó.
 • Đến với thế giới tranh sơn dầu bạn sẽ chọn được cho mình những tuyệt phẩm đẹp nhất, ấn tượng nhất. Mỗi một bức tranh mang một màu sắc riêng, được họa sĩ thổi hồn vào trong đó vô cùng chân thực, tự nhiên.
>> Để biết thêm các thông tin chi tiết, để đặt mua tranh hoa tuylip, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline 0902 720 698.
 
 
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Hoa Tulip Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Hoa Tulip Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Hoa Tulip, 4.6 trên 168 Bình chọn