Tranh Hoa (713)

Tranh Hoa Đào

 

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Vàng

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Vàng

Mã:CS757

Kt: 88x175cm

2,800,000đ

4,000,000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Xám Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Xám Nghệ Thuật

Mã:CS756

Kt: 90x180cm

3,000,000đ

4,285,000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Trắng

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Trắng

Mã:CS755

Kt: 80x160cm

2,400,000đ

3,428,000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ

Mã:CS751

Kt: 74x110cm

1,600,000đ

2,285,000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Nền Xám

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Nền Xám

Mã:CS749

Kt: 60x120cm

1,500,000đ

2,142,000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Nền Vàng

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Nền Vàng

Mã:CS748

Kt: 60x120cm

1,500,000đ

2,142,000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Cành Đào Nền Xám

Tranh Vẽ Cành Đào Nền Xám

Mã:CS746

Kt: 42x56cm

750,000đ

1,071,000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Cành Đào An Khang Thịnh Vượng

Tranh Vẽ Cành Đào An Khang Thịnh Vượng

Mã:CS745

Kt: 40x50cm

700,000đ

1,000,000

 giảm giá30% 
Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD037

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD037

Mã:THD037

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD036

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD036

Mã:THD036

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD035

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD035

Mã:THD035

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD034

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD034

Mã:THD034

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD033

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD033

Mã:THD033

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD032

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD032

Mã:THD032

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD031

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD031

Mã:THD031

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD030

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD030

Mã:THD030

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD029

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD029

Mã:THD029

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD028

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD028

Mã:THD028

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD027

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD027

Mã:THD027

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD026

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD026

Mã:THD026

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD025

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD025

Mã:THD025

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD024

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD024

Mã:THD024

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD023

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD023

Mã:THD023

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD022

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD022

Mã:THD022

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD021

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD021

Mã:THD021

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD020

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD020

Mã:THD020

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD019

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD019

Mã:THD019

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD018

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD018

Mã:THD018

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD017

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD017

Mã:THD017

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD016

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD016

Mã:THD016

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD015

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD015

Mã:THD015

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD014

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD014

Mã:THD014

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD013

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD013

Mã:THD013

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD012

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD012

Mã:THD012

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD011

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD011

Mã:THD011

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD010

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD010

Mã:THD010

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD009

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD009

Mã:THD009

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD008

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD008

Mã:THD008

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD007

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD007

Mã:THD007

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD006

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD006

Mã:THD006

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Hoa Đào

Lý do vì sao tranh hoa đào lại hot đến thế

 • Hoa đào được đánh giá là một trong những vị tinh hoa của ngũ hành, trong phong thủy loài cây này còn có thể tị bách quỷ. Vì thế mà vào mỗi dịp tết đến xuân về gia đình nào cũng sắm cho mình một cây đào hoặc một cành đào. Đặc biệt, treo tranh sơn dầu hoa đào trong nhà cũng là một lựa chọn vô cùng lý tưởng giúp cho không gian nhà vào mùa xuân thêm phần tươi mới và có sức sống hơn bao giờ hết.
 • Hoa đào được coi là biểu tượng của sự đổi mới và sự sinh sôi nảy nở phát triển rất mạnh mẽ. Mang đậm hơi thở của mùa xuân, chính vì lẽ đó mà những bức tranh hoa đào theo phong thủy được nhiều người lựa chọn nhằm đem tới sự hài hòa, rộng mở, phóng khoáng và vô cùng tao nhã.
 • Những bức tranh nghệ thuật hoa đào được treo ở phòng khách chính là tâm điểm vừa thể hiện được niềm vui đón chào những người tới ghé thăm gia đình, lại vừa thể hiện được sự hạnh phúc và hiếu khách lan truyền trong cả căn phòng.
 • Bên cạnh đó, chính vẻ đẹp uyển chuyển và tao nhã của những bức tranh hoa đào còn làm cho không gian căn nhà của gia đình bạn trở nên tĩnh lặng hơn, tạo ra nguồn năng lượng mới được điều hòa, đồng thời giúp thanh lọc sự xao động, tâm hồn thêm phần nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn.

Hoa đào được người xưa ví như vẻ đẹp của một mỹ nhân

 • Hoa đào được người xưa ví như vẻ đẹp của một mỹ nhân. Nhưng nó lại không hề nhuốm vẻ mỹ diễm mà thay vào đó là sự thanh nhã, vô cùng cao quý của một quý cô thanh lịch mang trong mình tâm hồn dịu dàng và mềm mại. Chính vì lẽ đó mà tranh hoa đào được nhiều người yêu thích bởi nó tượng trưng cho sự may mắn, tình yêu và hy  vọng đến mọi nhà trong ngày năm hết tết đến.
 • Đặc biệt, nếu như bạn đang hy vọng về tình yêu hay sự hòa hợp của vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân thì việc treo những bức tranh hoa đào ở đầu giường trong phòng ngủ chính là lựa chọn đúng đắn nhất sẽ hiệu quả tốt đối với đời sống vợ chồng.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Hoa Đào Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Hoa Đào Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Hoa Đào, chuyên vẽ tranh sơn dầu hoa đào đẹp giá rẻ nhất TPHCM, giao tranh miễn phí, LH 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn