Tranh Hoa (1090)

Tranh Hoa Đào

 

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Xám Nghệ Thuật

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Xám Nghệ Thuật

Mã:CS756

Kt: 90x180cm

2,400,000đ

4,285,000

 giảm giá44% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Trắng

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Trắng

Mã:CS755

Kt: 80x160cm

2,200,000đ

3,428,000

 giảm giá36% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ

Mã:CS751

Kt: 74x110cm

500,000đ

2,285,000

 giảm giá78% 
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Nền Vàng

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Nền Vàng

Mã:CS748

Kt: 60x120cm

500,000đ

2,142,000

 giảm giá77% 
Tranh Vẽ Cành Đào An Khang Thịnh Vượng

Tranh Vẽ Cành Đào An Khang Thịnh Vượng

Mã:CS745

Kt: 40x50cm

200,000đ

1,000,000

 giảm giá80% 
ĐÃ BÁN
Tranh Vẽ Cành Đào Nền Xám

Tranh Vẽ Cành Đào Nền Xám

Mã:CS746

Kt: 42x56cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Vàng

Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Đỏ Nền Vàng

Mã:CS757

Kt: 88x175cm

Giá liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD037

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD037

Mã:THD037

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD036

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD036

Mã:THD036

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD035

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD035

Mã:THD035

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD034

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD034

Mã:THD034

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD033

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD033

Mã:THD033

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD032

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD032

Mã:THD032

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD031

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD031

Mã:THD031

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD030

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD030

Mã:THD030

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD029

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD029

Mã:THD029

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD028

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD028

Mã:THD028

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD027

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD027

Mã:THD027

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD026

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD026

Mã:THD026

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD025

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD025

Mã:THD025

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD024

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD024

Mã:THD024

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD023

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD023

Mã:THD023

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD022

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD022

Mã:THD022

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD021

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD021

Mã:THD021

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD020

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD020

Mã:THD020

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD019

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD019

Mã:THD019

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD018

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD018

Mã:THD018

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD017

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD017

Mã:THD017

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD016

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD016

Mã:THD016

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD015

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD015

Mã:THD015

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD014

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD014

Mã:THD014

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD013

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD013

Mã:THD013

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD012

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD012

Mã:THD012

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD011

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD011

Mã:THD011

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD010

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD010

Mã:THD010

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD009

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD009

Mã:THD009

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD008

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD008

Mã:THD008

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD007

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD007

Mã:THD007

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD006

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD006

Mã:THD006

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD005

Tranh Hoa Đào - Tranh Sơn Dầu Hoa Đào THD005

Mã:THD005

Kt: Theo đơn đặt hàng.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Hoa Đào
Hoa đào trong phong thủy được xem là tinh hoa của Ngũ hành. Đến với Thế giới tranh sơn dầu, bạn có thể thỏa sức chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh hoa đào đẹp nhất, được thể hiện bởi chính đôi bàn tay tài hoa của những họa sĩ giàu kinh nghiệm cũng như chuyên môn nơi đây.

Vẻ đẹp, ý nghĩa của tranh hoa đào

 • Cây đào trong phong thủy được xem là tinh hoa Ngũ hành. Loài hoa này có thể trị bách quỷ, xua đuổi tà ma, vì thế khi đón năm mới, ta thường thấy các gia đình trồng đào trước nhà hoặc treo một bức tranh hoa đào trong phòng khách của ngôi nhà.
 • Hoa đào còn là hình ảnh tượng trưng cho sư đổi mới, sự sinh sôi và phát triển vô cùng mạnh mẽ.
 • Đây cũng chính là loài hoa tượng trưng cho tết của miền Bắc. Nó không chỉ mang đến không khí những ngày tết thêm ấm cúng, thêm tươi vui mà còn được người xưa gửi gắm biết bảo ý nghĩa.
 • Ai cũng mong muốn, năm mới sẽ có những điều mới, tốt lành, an khang thịnh vượng, làm ăn thuận lợi, phát tài, phát lộc, gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Chính những bức tranh hoa đào như tiếp thêm niềm tin, hi vọng về những điều hạnh phúc trong tương lai
 • Loài hoa này còn đem đến một nguồn sinh khí mới, mọi ngời trong gia đình sẽ có một sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý muốn.
 • Vẻ đẹp của những bông hoa đào còn tượng trưng cho người con gái xứ bắc: dịu dàng e lệ, kiều diễm nhưng ẩn sâu bên trong một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, gần gũi và dễ thương.
 • Hoa đào còn gợi nhớ đến tình nghĩa thủy chung của con người với nhau, nơi tình bạn, tình yêu và cả hạnh phúc.
 • Bức tranh hoa đào vì thế được nhiều người yêu thích, sử dụng để treo trong nhà như một ý nghĩa tốt đẹp. Không những thế, đây còn là món quà tuyệt vời dành tặng cho bạn bè, cho những người thân yêu trong gia đình, đối tác,… thay cho lời chúc đầy ý nghĩa tốt lành.

Tìm địa chỉ mua tranh hoa đào

 • Bạn có thể tìm đến với những bức tranh hoa đào đẹp nhất, ấn tượng nhất và cũng bắt mắt nhất khi đến với Thế giới tranh sơn dầu. Mỗi tác phẩm được họa sĩ thể hiện vô cùng độc đáo, chân thực, tự nhiên thông qua từng đường nét.
 • Bức tranh không chỉ đẹp bởi hình ảnh bên ngoài mà còn được thổi hồn vào trong đó, có giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
>> Để biết thêm các thông tin chi tiết, để được tư vấn, hỗ trợ khi đặt mua tranh hoa đào bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline 0902 720 698.
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Hoa Đào Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Hoa Đào Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Hoa Đào, chuyên vẽ tranh sơn dầu hoa đào đẹp giá rẻ nhất TPHCM, giao tranh miễn phí, LH 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn