Tranh Hoa (713)
Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2340

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2340

Mã:TG2340

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2339

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2339

Mã:TG2339

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2338

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2338

Mã:TG2338

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2337

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2337

Mã:TG2337

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2336

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2336

Mã:TG2336

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2335

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2335

Mã:TG2335

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2334

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2334

Mã:TG2334

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2333

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2333

Mã:TG2333

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2332

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2332

Mã:TG2332

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2331

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2331

Mã:TG2331

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2330

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2330

Mã:TG2330

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2329

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2329

Mã:TG2329

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2328

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2328

Mã:TG2328

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2327

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2327

Mã:TG2327

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2326

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2326

Mã:TG2326

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2325

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2325

Mã:TG2325

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2324

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2324

Mã:TG2324

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2323

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2323

Mã:TG2323

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2322

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2322

Mã:TG2322

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2321

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2321

Mã:TG2321

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2321

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2321

Mã:TG2321

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2320

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2320

Mã:TG2320

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2319

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2319

Mã:TG2319

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2318

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2318

Mã:TG2318

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2317

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2317

Mã:TG2317

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2316

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2316

Mã:TG2316

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2315

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2315

Mã:TG2315

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2315

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2315

Mã:TG2315

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2314

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2314

Mã:TG2314

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2313

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2313

Mã:TG2313

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2312

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2312

Mã:TG2312

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2311

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2311

Mã:TG2311

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2310

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2310

Mã:TG2310

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2309

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2309

Mã:TG2309

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2308

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2308

Mã:TG2308

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2307

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2307

Mã:TG2307

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2306

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2306

Mã:TG2306

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2305

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2305

Mã:TG2305

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2304

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2304

Mã:TG2304

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2303

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu TG2303

Mã:TG2303

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Gấu

Nên treo tranh sơn dầu vẽ con gấu ở đâu

 • Sự mạnh mẽ, lòng dũng cảm, trái tim hòa bình,… là hình tượng về con gấu. Người họa sĩ đã khéo léo vận dụng chất liệu sơn dầu để vẽ lên những bức tranh sơn dầu vẽ con gấu để làm bật lên điều này.

Tranh gấu có ý nghĩa gì?

 • Biểu tượng về loài gấu thường gắn liền với sức mạnh, lòng dũng cảm của một loài động vật to lớn. Trong cuộc sống đời thường, gấu còn được ví là hình tượng người mẹ hiền điển hình với tình mẫu tử và tính cách bảo vệ che chở cho con mình.
 • Loài gấu trắng còn là hình tượng cho sự hòa bình và hòa hợp. Những người họa sĩ sáng tạo đã tạo nên những bức tranh sơn dầu vẽ con gấu đặc biệt sôi động.

Tranh sơn dầu vẽ con gấu mua ở đâu tốt nhất?

 • Thế giới tranh sơn dầu xin chia sẻ với bạn một số kinh nghiệm để mua được tranh sơn dầu vẽ con gấu chất lượng tốt:
 • Khi trọn tranh sơn dầu vẽ con gấu bạn nên chọn bức có độ bóng đẹp, màu sắc tươi trong, chịu được thử thách như không thấm nước và bền.
 • Chọn nơi có uy tín về tranh sơn dầu vẽ con gấu, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt tốt, nhân viên nhiệt tình cởi mở.
 • Giá cả: bạn nên xem xét tại một số cửa hàng khác nhau để tìm được nơi có giá cả hợp lý mà chất lượng tranh tốt.

Kinh nghiệm bảo quản tranh sơn dầu bạn nên biết

 • Để tránh ẩm mốc hoặc bay màu bột của tranh thì bạn không nên treo tranh sơn dầu vẽ con gấu tại nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, thậm chí là những nơi bức tường bị ẩm cũng không nên treo.
 • Một số người vì để chống ẩm có thể dùng đến kính. Nhưng điều này sẽ khiến tranh không thể thởi được gây ra tình trạng thiếu dầu hoặc bị rạn nứt tranh.
 • Bạn nên: đặt tranh sơn dầu vẽ con gấu tại nơi có giá riêng biệt, có độ thông thoáng và đặc biệt là đặt xa tầm tay của trẻ tránh trường hợp trẻ bấu víu làm đổ, gây hỏng tranh hoặc thậm chí là gây tổn thương đến trẻ.
>> Với những kinh nghiệm trên hy vọng bạn sẽ chọn được một bức tranh sơn dầu vẽ con gấu thật đẹp và chất lượng tốt.
Mọi chi tiết về tranh sơn dầu bạn có thể liên hệ tới số: 0902 720 698 Thế giới tranh sơn dầu sẽ tư v
ấn và giải đáp giúp bạn những thắc mắc về tranh sơn dầu.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Gấu Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Gấu Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Gấu, chuyên nhận vẽ tranh sơn dầu chủ đề muôn thú theo yêu cầu, liên hệ ngay 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn