Tranh Hoa (1090)

Tranh Động Vật Bò Sát

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2440

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2440

Mã:TG2440

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2439

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2439

Mã:TG2439

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2438

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2438

Mã:TG2438

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2437

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2437

Mã:TG2437

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2436

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2436

Mã:TG2436

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2435

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2435

Mã:TG2435

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2434

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2434

Mã:TG2434

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2433

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2433

Mã:TG2433

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2432

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2432

Mã:TG2432

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2431

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2431

Mã:TG2431

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2430

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2430

Mã:TG2430

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2429

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2429

Mã:TG2429

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2428

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2428

Mã:TG2428

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2427

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2427

Mã:TG2427

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2426

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2426

Mã:TG2426

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2425

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2425

Mã:TG2425

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2424

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2424

Mã:TG2424

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2423

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2423

Mã:TG2423

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2422

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2422

Mã:TG2422

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2421

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2421

Mã:TG2421

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2420

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2420

Mã:TG2420

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2419

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2419

Mã:TG2419

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2418

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2418

Mã:TG2418

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2417

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2417

Mã:TG2417

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2416

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2416

Mã:TG2416

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2415

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2415

Mã:TG2415

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2414

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2414

Mã:TG2414

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2413

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2413

Mã:TG2413

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2412

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2412

Mã:TG2412

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2411

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2411

Mã:TG2411

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2410

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2410

Mã:TG2410

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2409

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2409

Mã:TG2409

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2408

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2408

Mã:TG2408

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2407

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2407

Mã:TG2407

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2406

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2406

Mã:TG2406

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2405

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2405

Mã:TG2405

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2404

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2404

Mã:TG2404

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2403

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2403

Mã:TG2403

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2402

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2402

Mã:TG2402

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2401

Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát TG2401

Mã:TG2401

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Với những người yêu thích bộ môn nghệ thuật hội họa chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua những bức tranh động vật bò sát được vẽ sinh động, chân thực, tự nhiên. Đến với Thế giới tranh sơn dầu, quý khách hàng sẽ khám phá được sức hấp dẫn, vẻ đẹp rất riêng của loài bò sát trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Tìm hiểu vẻ đẹp của những bức tranh động vật bò sát

 • Lớp bò sát là động vật có xướng sống, da dày và được che phủ bên ngoài bởi các lớp vảy dai và không bị thấm nước. Trừ cá sấu vừa sống được trên cạn, vừa sống được dưới nước và một số loài rùa, rắn nước ta còn thì đa số đều sống trên cạn.
 • Lớp bò sát có thể thay đổi nhiệt độ cơ thể để phù hợp với môi trường bên ngoài. Nó nắm dưới ánh nắng để dưới ấm, nằm dưới bóng cây để tạo cảm giác mát mẻ.
 • Phần lớn loài bò sát này đều để trứng, nhưng có một số con lại giữ trứng trong cơ thể cho tới khi nở, sinh ra con đã phát triển, được gọi là đẻ trứng thai.
 • Trứng dược lòng đỏ nuôi phôi, có vỏ bảo vệ. Khi nở, phôi đã trở thành một con vật trưởng thành bé nhỏ, có khả năng độc lập trên cạn.
 • Hiện có tới 4 bộ bò sát: bộ rùa, con vật béo lùn được ôm chặt trong cái mai; bộ cá sấu là loài sát to lớn nhất hiện nay, cũng chính là đại diện duy nhất của bộ này; rắn và thằn lằn.
 • Mỗi một bộ bò sát có một điểm đặc trưng riêng khác nhau, từ hình dáng cho tới kích thước hay đặc điểm sinh tồn. Những bức tranh muôn thú vẽ  động vật bò sát miêu tả chân thực về hoạt động của chúng thông qua từng cử chỉ, từng chi tiết.
 • Với những người yêu thích khám phá, yêu thích bộ môn nghệ thuật hội họa, chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua những tuyệt phẩm độc đáo và vô cùng lạ mắt, ấn tượng này.

Tìm địa chỉ mua tranh động vật bò sát

 • Nếu như bạn đã muốn sở hữu cho mình một bức tranh động vật bò sát, muốn khám phá về cuộc sống, thói quen cũng như đặc tính của riêng chúng thì có thể tìm đến với Thế giới tranh sơn dầu. Mỗi một tác phẩm được vẽ với một phong cách khác nhau, miêu tả cho ta cụ thể nhất về hình ảnh của chúng.
 • Tranh thường được treo ở những khu vực riêng tư theo đúng như ý muốn của gia chủ, cũng có khi được dùng để trưng bày trong nhà.
>> Để đặt mua tranh động vật bò sát, để được tư vấn, hỗ trợ thêm các thông tin, bạn có thể liên hệ qua Hotline 0902 720 698.
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Động Vật Bò Sát Đẹp Giá Rẻ - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Động Vật Bò Sát Đẹp Giá Rẻ - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Sơn Dầu Vẽ Loài Bò Sát, chuyên nhận vẽ tranh sơn dầu chủ đề muôn thú theo yêu cầu, liên hệ ngay 0902 720 698 4.6 trên 168 Bình chọn