Tranh Hoa (1090)

Tranh Chim Hạc

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc và Thác Nước

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc và Thác Nước

Mã:CS1065

Kt: 80x140cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cây Tùng và Tám Con Hạc

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cây Tùng và Tám Con Hạc

Mã:CS1064

Kt: 80x140cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Tùng Hạc Diên Niên

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Tùng Hạc Diên Niên

Mã:CS1073

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cây Tùng Và 8 Con Hạc

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cây Tùng Và 8 Con Hạc

Mã:CS1061

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1338

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Cặp Chim Hạc Trên Cây Tùng

Tranh Cặp Chim Hạc Trên Cây Tùng

Mã:TG1500450

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chim Hạc Bên Dòng Thác

Tranh Chim Hạc Bên Dòng Thác

Mã:TG1500451

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chim Hạc Cây Tùng Hoa Mẫu Đơn

Tranh Chim Hạc Cây Tùng Hoa Mẫu Đơn

Mã:TG1500455

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chim Hạc Núi Cao Nước Chảy

Tranh Chim Hạc Núi Cao Nước Chảy

Mã:TG1500453

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chim Hạc Hoa Mẫu Đơn Cây Tùng Và Mặt Trời

Tranh Chim Hạc Hoa Mẫu Đơn Cây Tùng Và Mặt Trời

Mã:TG1500452

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thiên Nhiên Hoang Dã Và Chim Hạc

Tranh Thiên Nhiên Hoang Dã Và Chim Hạc

Mã:TG1500456

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chim Hạc Nai Và Cây Cỏ

Tranh Chim Hạc Nai Và Cây Cỏ

Mã:TG1500460

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Bầy Chim Hạc Trên Cây Tùng Già

Tranh Bầy Chim Hạc Trên Cây Tùng Già

Mã:TG1500457

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Chim Hạc Bay Về Phía Mặt Trời

Tranh Chim Hạc Bay Về Phía Mặt Trời

Mã:TG1500458

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Đôi Chim Hạc Cây Tùng Và Mặt Trời

Tranh Đôi Chim Hạc Cây Tùng Và Mặt Trời

Mã:TG1500454

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Đàn Chim Hạc Bên Mặt Trời Đỏ

Tranh Đàn Chim Hạc Bên Mặt Trời Đỏ

Mã:TG1500461

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Đàn Chim Hạc Hoa Đào Và Mẫu Đơn

Tranh Đàn Chim Hạc Hoa Đào Và Mẫu Đơn

Mã:TG1500459

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Mã:TG1337

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Mã:TG1336

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Mã:TG1335

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Dưới Ánh Hoàng Hôn

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Dưới Ánh Hoàng Hôn

Mã:TG1334

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách Đẹp

Mã:TG1333

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Mã:TG1332

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Mã:TG1331

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Ao Sen

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Ao Sen

Mã:TG1330

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1329

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Kiếm Ăn Bên Bờ Suối

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Kiếm Ăn Bên Bờ Suối

Mã:TG1328

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp

Mã:TG1327

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Trong Đầm Sen

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Trong Đầm Sen

Mã:TG1326

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trong Đầm Sen

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trong Đầm Sen

Mã:TG1325

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trang Trí Nội Thất

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trang Trí Nội Thất

Mã:TG1324

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Mã:TG1323

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1322

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1321

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tám Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Tám Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Mã:TG1320

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Mã:TG1319

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trong Đầm Sen Đẹp

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trong Đầm Sen Đẹp

Mã:TG1318

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Đẹp

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Đẹp

Mã:TG1317

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tám Con Hạc Phong Thủy Đẹp

Tranh Sơn Dầu Tám Con Hạc Phong Thủy Đẹp

Mã:TG1316

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Chim Hạc
Sau chim phượng hoàng thì chim hạc là biểu tượng phổ biến nhất, nó đại diện cho sự may mắn, hạnh phúc, cho tình yêu thăng hoa. Những bức tranh chim hạc được vẽ tại Thế giới tranh sơn dầu đã làm cho biết bao người thổn thức, yêu thích về vẻ đẹp của chúng.

Những bức tranh chim hạc có ý nghĩa gì?

 • Có rất nhiều truyền thuyết cổ của người châu Á có nhắc đến chim hạc, và người ta phú cho chúng nhiền thiên tính kỳ diệu. Hạc được coi là “linh vật” bất tử của tất cả các loài chim.
 • Hạc hay còn được gọi là sếu, có 4 biểu tượng khác nhau dựa vào màu sắc của bộ lông bên ngoài, đó chính là: hạc đen, hạc vàng, hạc trắng và hạc xanh. Trong đó thì hạc đen được coi là biểu tượng mạnh mẽ, khỏe khoắn nhất đại diện cho tuổi thọ, cho sức khỏe của con người. Còn hạc trắng bay vút lên trên trời cao, là biểu tượng cho trí tuệ, cho sức sáng tạo.
 • Hình ảnh những chú chim hạc thường gắn liền với cây tùng, cây thông, hoa mẫu đơn, hoa mau hay amwjt trời,… với rất nhiều ý nghĩa tốt lành. Bức tranh chim hạc vẽ cùng với cây tùng còn được gọi với tên khác là “Tùng hạc diên niên” – Tùng hạc trường thọ.
 • Những chú chim hạc từ lâu được coi là con vật đại diện cho sức khỏe, cho niềm hạnh phúc, cho sự trường thọ. Một bức tranh phong thủy chim hạc được treo trong nhà có thể giúp cho mọi thành viên có dồi dào sức khỏe, ông bà sống lâu trăm tuổi, con cháu hiếu thảo, ngoan ngoãn.
 • Chính vì thế nên không ít gia đình đã mua cho mình bức tranh này về treo trong nhà với hi vọng thay đổi phong thủy được tốt hơn. Ngoài ra, tác phẩm cũng có thể được dùng làm quà tặng cho bạn bè, cho người thân thay cho lời chúc đầy ý nghĩa tốt đẹp.

Ai nên treo tranh chim hạc

 • Theo ngũ hành, tranh chim hạc đại diện cho hành thủy, vì thế nên phù hợp với những người nào thuộc mệnh thủy, mệnh mộc, bức tranh sẽ giúp cho chủ nhân gặt hái được nhiều thành công, may mắn và hạnh phúc trên con đường công danh, sự nghiệp.
 • Chim hạc đem lại nguồn năng lượng sống dồi dào cùng ý chí vô cùng mạnh mẽ. Bức tranh có thể treo trong phòng khách cảu gia đình, nhưng vị trí treo tốt nhất là góc phía tây, đây được coi là hướng hưng thịnh, mang tới cát lợi cho tổ ấm của gia đình.
>> Để chọn mua được những bức tranh chim hạc đẹp nhất, chất lượng nhất và có giá thành phù hợp nhất, bạn đừng quên tìm đến với Thế giới tranh sơn dầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline 0902 720 698.
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Chim Hạc Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Chim Hạc Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Chim Hac, Chuyên vẽ tranh chim hạc phong thủy đẹp giá rẻ tại PHCM, giao tranh miễn phí TPHCM, liên hệ ngay 0902720698 4.6 trên 168 Bình chọn