Tranh Hoa (713)

Tranh Chim Hạc

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cây Tùng Và 8 Con Hạc

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cây Tùng Và 8 Con Hạc

Mã:CS1061

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1338

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Mã:TG1337

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Mã:TG1336

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Đẹp Treo Phòng Khách

Mã:TG1335

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Dưới Ánh Hoàng Hôn

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Dưới Ánh Hoàng Hôn

Mã:TG1334

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách Đẹp

Mã:TG1333

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Mã:TG1332

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Cây Tùng Bách

Mã:TG1331

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Ao Sen

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Bên Ao Sen

Mã:TG1330

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1329

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Kiếm Ăn Bên Bờ Suối

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Kiếm Ăn Bên Bờ Suối

Mã:TG1328

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Đẹp

Mã:TG1327

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Trong Đầm Sen

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Trong Đầm Sen

Mã:TG1326

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trong Đầm Sen

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trong Đầm Sen

Mã:TG1325

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trang Trí Nội Thất

Tranh Sơn Dầu Đàn Chim Hạc Trang Trí Nội Thất

Mã:TG1324

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Mã:TG1323

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đàn Hạc Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1322

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1321

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tám Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Tám Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Mã:TG1320

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trên Cành Tùng Bách

Mã:TG1319

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trong Đầm Sen Đẹp

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trong Đầm Sen Đẹp

Mã:TG1318

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Đẹp

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy Đẹp

Mã:TG1317

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tám Con Hạc Phong Thủy Đẹp

Tranh Sơn Dầu Tám Con Hạc Phong Thủy Đẹp

Mã:TG1316

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Trang Trí Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Trang Trí Đẹp

Mã:TG1315

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Trên Đồng Cỏ

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Trên Đồng Cỏ

Mã:TG1314

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Mã:TG1313

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Bên Hoa Mẫu Đơn

Mã:TG1313

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Bên Cây Đào

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Bên Cây Đào

Mã:TG1312

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Dậu Trên Cây Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Đôi Hạc Dậu Trên Cây Tùng Bách

Mã:TG1311

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Dậu Trên Cây Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim Hạc Dậu Trên Cây Tùng Bách

Mã:TG1310

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Dậu Trên Cây Tùng Bách

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Dậu Trên Cây Tùng Bách

Mã:TG1309

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trong Đầm Sen

Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Trong Đầm Sen

Mã:TG1308

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Tùng Hạc Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Tùng Hạc Phong Thủy

Mã:CS565

Kt: 60x120cm

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Tùng Hạc Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Tùng Hạc Phong Thủy

Mã:CS404

Kt: 70x140cm

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tùng Hạc Tám Con

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tùng Hạc Tám Con

Mã:CS330

Kt: 80x160cm

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tùng Hạc - Lộc May Mắn

Tranh Sơn Dầu Vẽ Tùng Hạc - Lộc May Mắn

Mã:CS113

Kt: 60x120cm

Liên hệ

Tranh sơn dầu Phong Cảnh Phong Thủy Tùng Hạc

Tranh sơn dầu Phong Cảnh Phong Thủy Tùng Hạc

Mã:CS152

Kt: 100x180cm

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Dòng Sông Hoàng Hôn Quê Hương

Tranh Sơn Dầu Dòng Sông Hoàng Hôn Quê Hương

Mã:CS246

Kt: 60x120cm

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cây Tùng Và 6 Con Hạc

Tranh Sơn Dầu Cây Tùng Và 6 Con Hạc

Mã:CS247

Kt: 60x120cm

Liên hệ

Xem thêm Tranh Chim Hạc
Tranh Chim Hạc, Tranh Sơn Dầu Chim Hạc Phong Thủy ĐẹpThế giới Tranh Sơn Dầu chuyên cung cấp tất cả các thể loại tranh sơn dầu giá rẻ đầy nghệ thuật. Với đội ngũ họa sĩ hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những bức tranh phong thủy đầy sinh động và có chất lượng cao cấp nhất.

Tranh chim hạc, biểu tượng may mắn và trường thọ

 • Loài hạc đứng đầu trong họ lông vũ, nó được coi như là “nhất phẩm điểu” – mang nhân cách của một người quân tử. Thời xưa, các vương hầu muốn cống tiến vật phẩm cho hoàng đế để lấy lòng tin thường sử dụng biểu tượng chim hạc, hay được gọi là  “nhất phẩm đương triều”. Hình dáng con hạc đứng trên phiến đá trước sóng triều ngụ ý tới phẩm chất cao quý, mạnh mẽ đối đầu với khó khăn, mang lại may mắn và ấm êm.
 • Truyền thuyết nói rằng hạc là chim tiên sống rất thọ, trong cuốn “Tướng hạc kinh” đã gọi hạc là ” thọ bất khả lượng” (sống lâu không thể tính) hay “hạc thọ thiên tuế” (hạc sống nghìn năm). Vì thế người đời sau dùng hạc để chúc phúc trường thọ. Hình ảnh hạc luôn mang tinh thần vươn cao, vươn xa cất cánh lên bầu trời. Do đó, biểu tượng của hạc cũng được sử dụng trong phong thủy để đem lại nguồn năng lượng sống dồi dào và ý chí mạnh mẽ.

Tranh chim hạc với nhiều ý nghĩa tốt lành

 • Một trong những món quà mừng tặng cho cha mẹ có thể là một tác phẩm nghệ thuật có hình hai chú hạc trắng nép mình vào nhau giữa nhánh cây thông. Hình ảnh thi vị đó như ước nguyện về một cuộc sống gia đình trong ấm ngoài êm, tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống các bậc tiền bối bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hay hình ảnh hạc đang nô đùa xung quanh những cây thông tượng trưng cho sức chịu đựng dẻo dai, kiên cường của gia chủ để có được một cuộc sống danh tiếng, giàu sang.
 • Tùy thuộc vào mục đích và vị trí, chúng ta có thể tìm những chủ đề tranh chim hạc phù hợp. Ví dụ hạc đen được xem là biểu tượng mạnh mẽ nhất của tuổi thọ, hạc trắng bay vút lên trời xanh là biểu tượng của trí tuệ.
 • Muốn cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thì chúng ta nên đặt tranh chim hạc ở hướng Nam, hoặc treo tranh ở hướng Tây hay Tây Bắc để cầu mong gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Chim Hạc Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Chim Hạc Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Chim Hac, Chuyên vẽ tranh chim hạc phong thủy đẹp giá rẻ tại PHCM, giao tranh miễn phí TPHCM, liên hệ ngay 0902720698 4.6 trên 168 Bình chọn