Tranh Hoa (713)

Tranh Cá Chép

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Sen Và Cá Chép

Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Sen Và Cá Chép

Mã:CS1001

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Quần Hội Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Quần Hội Đẹp

Mã:CS985

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Bơi Lên

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Bơi Lên

Mã:CS984

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Trang Trí Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Trang Trí Phòng Ăn

Mã:CS983

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Treo Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Treo Phòng Ăn

Mã:CS982

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,710,000

 giảm giá30% 
ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Phong Thủy

Mã:CS930

Kt: 50x60cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Chín Con

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Chín Con

Mã:CS928

Kt: 50x60cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cá Chép Treo Phong Thủy Tuyệt Đẹp

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cá Chép Treo Phong Thủy Tuyệt Đẹp

Mã:TG1270

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Vẽ Cá Chép Nổi Bật

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Vẽ Cá Chép Nổi Bật

Mã:TG1269

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Vẽ Cá Chép Tuyệt Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Vẽ Cá Chép Tuyệt Đẹp

Mã:TG1268

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Mẫu Đơn Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Mẫu Đơn Đẹp

Mã:TG1267

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Phong Thủy Nổi Bật

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Phong Thủy Nổi Bật

Mã:TG1266

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật Trang Trí Nội Thất

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật Trang Trí Nội Thất

Mã:TG1265

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Nội Thất Tuyệt Đẹp

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Nội Thất Tuyệt Đẹp

Mã:TG1264

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Tuyệt Đẹp Trang Trí Nội Thất

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Tuyệt Đẹp Trang Trí Nội Thất

Mã:TG1263

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Tuyệt Đẹp Treo Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Tuyệt Đẹp Treo Phòng Ăn

Mã:TG1262

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Tuyệt Đẹp Treo Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Tuyệt Đẹp Treo Phong Thủy

Mã:TG1261

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Tuyệt Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Tuyệt Đẹp

Mã:TG1260

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Phong Thủy Cao Cấp

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Phong Thủy Cao Cấp

Mã:TG1259

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Đẹp Trang Trí Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Đẹp Trang Trí Phòng Khách

Mã:TG1258

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Sang Trọng

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Sang Trọng

Mã:TG1257

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Nổi Bật

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Nổi Bật

Mã:TG1256

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Cao Cấp

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Trang Trí Cao Cấp

Mã:TG1255

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Cao Cấp Treo Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Cao Cấp Treo Phong Thủy

Mã:TG1254

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật Treo Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật Treo Phong Thủy

Mã:TG1253

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật Treo Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật Treo Phòng Ăn

Mã:TG1252

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Nổi Bật

Mã:TG1251

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Quần Hội Nổi Bật

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Quần Hội Nổi Bật

Mã:TG1250

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Treo Phong Thủy Nổi Bật

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Treo Phong Thủy Nổi Bật

Mã:TG1249

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Treo Phong Thủy Đẹp

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Treo Phong Thủy Đẹp

Mã:TG1248

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Treo Phòng Khách Cao Cấp

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Treo Phòng Khách Cao Cấp

Mã:TG1247

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Treo Phòng Khách Đẹp

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Treo Phòng Khách Đẹp

Mã:TG1246

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Treo Phòng Khách

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Treo Phòng Khách

Mã:TG1245

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Trang Trí Nội Thất Nổi Bật

Tranh Sơn Dầu Cửu Ngư Trang Trí Nội Thất Nổi Bật

Mã:TG1244

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cửu Ngư Trang Trí Nội Thất

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cửu Ngư Trang Trí Nội Thất

Mã:TG1243

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đàn Cá Chép Đẹp Cuốn Hút

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đàn Cá Chép Đẹp Cuốn Hút

Mã:TG1242

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đàn Cá Chép Đẹp Cao Cấp

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đàn Cá Chép Đẹp Cao Cấp

Mã:TG1241

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đàn Cá Chép Cao Cấp Đẹp

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đàn Cá Chép Cao Cấp Đẹp

Mã:TG1240

Kt: Theo yêu cầu

Liên hệ

Xem thêm Tranh Cá Chép
Thế giới Tranh Sơn Dầu chuyên cung cấp tất cả các thể loại tranh sơn dầu giá rẻ nhất thị trường. Với đội ngũ họa sĩ lành nghề, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những bức vẽ sinh động tuyệt vời.

Tranh cá chép mang lại cát tường

 • Cá chép là biểu tượng tượng trưng cho sự kiên trì, bền chí, linh thiêng cao quý. Trong truyền thuyết có câu chuyện cá chép vượt vũ môn hóa rồng, vì thế cá chép được xem như rồng - một con vật linh thiêng và cao quý. Do đó, cá chép được xem là biểu tượng của tăng tiến, thành công.
 • Cá chép thường được kết hợp với hoa sen mang ý nghĩa cho sự dư dả liên tục trong tiền tài. Hoa sen được mọi người biết tới với vẻ đẹp thanh cao và những đức tính tuyệt vời như: vô nhiễm, trong sạch,... Tất cả những đặc tính đó có thể hiểu hoa sen tượng trưng cho sự tự tại, nhân quả luân hồi, và cũng có thể liên tưởng đến tiềm năng sinh sôi nảy nở dồi dào, khi những hoa sen xuyên qua mặt bùn để vượt lên mặt nước màu mỡ, xanh tốt. Vì vậy treo tranh cá chép và hoa sen rất tốt cho gia chủ.
 • Tranh Cửu ngư đồ cũng cùng chung ý nghĩa với dòng tranh kể trên. Đều mang ý nghĩa thịnh vượng mãi mãi và tài của luôn sung túc.

Tranh cá chép và vị trí phong thủy

 • Tranh cá chép là một loại tranh phong thủy cũng như là một vật trang trí đầy may mắn, có thể treo ở phòng làm việc hay phòng khách, hướng nam và đông nam là tốt nhất. Tranh cá chép còn là một món quà lí tưởng cho đối tác làm ăn để chúc thành đạt hay tặng khai trương kinh doanh, kích hoạt tài vận và tài lộc.
 • Thế giới Tranh Sơn Dầu luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn về nội dung chủ đề trong tranh hay kích thước cũng như vị trí treo tranh. Để có được bức tranh chất lượng nhất, Thế giới Tranh Sơn Dầu sử dụng nguyên liệu màu nhập khẩu từ Anh vẽ trên vải bố Nga và Hàn Quốc, cho độ bền vĩnh viễn. Với tác phong làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Cá Chép Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ -30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Cá Chép Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ -30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Ca Chep, chuyên vẽ tranh phong thủy cá chép đẹp tại TPHCM, giao tranh miễn phí, liên hệ ngay 0902720698 4.6 trên 168 Bình chọn