Tranh Hoa (1090)

Tranh Cá Chép

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư và Hoa Sen

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư và Hoa Sen

Mã:CS1151

Kt: 60x90cm

1,350,000đ

1,900,000

 giảm giá29% 
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mạng Kim

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mạng Kim

Mã:CS1142

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,600,000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Xám Nhạt

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Xám Nhạt

Mã:CS1141

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,600,000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Màu Đỏ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Màu Đỏ

Mã:CS1139

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,600,000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Xanh Lá

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Xanh Lá

Mã:CS1137

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,600,000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mệnh Thủy

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mệnh Thủy

Mã:CS1135

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,600,000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mệnh Kim

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mệnh Kim

Mã:CS1134

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,600,000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Bơi Lên Mặt Trời

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Bơi Lên Mặt Trời

Mã:CS1129

Kt: 60x80cm

1,200,000đ

1,500,000

 giảm giá20% 
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Hoa Đào Và Cá Chép

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Hoa Đào Và Cá Chép

Mã:CS1085

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,570,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Và Hoa Đào

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Và Hoa Đào

Mã:CS1084

Kt: 60x120cm

1,800,000đ

2,570,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Và Hoa Lan

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Và Hoa Lan

Mã:CS1070

Kt: 60x120cm

1,600,000đ

2,285,000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Treo Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Treo Phòng Ăn

Mã:CS982

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Và Hoa Súng

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Và Hoa Súng

Mã:CS1071

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Và Hoa Mai

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cá Chép Và Hoa Mai

Mã:CS1083

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Và Hoa Mai

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Và Hoa Mai

Mã:CS1087

Kt: 80x160cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Xanh Dương

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Xanh Dương

Mã:CS1138

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mệnh Mộc

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Hợp Mệnh Mộc

Mã:CS1140

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Trang Trí Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Trang Trí Phòng Ăn

Mã:CS983

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Bơi Lên

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Chín Con Cá Chép Bơi Lên

Mã:CS984

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Quần Hội Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Quần Hội Đẹp

Mã:CS985

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
ĐÃ BÁN
ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Sen Và Cá Chép

Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Sen Và Cá Chép

Mã:CS1001

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Hoa Mai Và Cá Chép

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Hoa Mai Và Cá Chép

Mã:CS1082

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Hoa Mai

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Hoa Mai

Mã:CS1086

Kt: 80x160cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Hoa Đào

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Hoa Đào

Mã:CS1088

Kt: 80x160cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Và Hoa Đào

Tranh Sơn Dầu Phong Thủy Cửu Ngư Và Hoa Đào

Mã:CS1089

Kt: 80x160cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cá Chép Phong Thủy Chín Con

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cá Chép Phong Thủy Chín Con

Mã:CS1118

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Vẽ Chín Con Cá Chép Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Vẽ Chín Con Cá Chép Phong Thủy

Mã:CS1119

Kt: 80x150cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Màu Cam

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Hoa Mai Nền Màu Cam

Mã:CS1136

Kt: 60x120cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Phong Thủy

Tranh Sơn Dầu Chín Con Cá Chép Phong Thủy

Mã:CS930

Kt: 50x60cm

Giá liên hệ

ĐÃ BÁN
Tranh Sơn Dầu Cá Chép Chín Con

Tranh Sơn Dầu Cá Chép Chín Con

Mã:CS928

Kt: 50x60cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cá Chép Treo Phong Thủy Tuyệt Đẹp

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cá Chép Treo Phong Thủy Tuyệt Đẹp

Mã:TG1270

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Cá Chép Và Lá Phong

Tranh Cá Chép Và Lá Phong

Mã:TG1500230

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Cá Chép Bơi Trong Hồ

Tranh Cá Chép Bơi Trong Hồ

Mã:TG1500231

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Cá Chép Và Hoa Sen

Tranh Cá Chép Và Hoa Sen

Mã:TG1500232

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Cá Chép Bơi Trong Hồ Sen

Tranh Cá Chép Bơi Trong Hồ Sen

Mã:TG1500233

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Cá Chép Hoa Sen Và Hoa Đào

Tranh Cá Chép Hoa Sen Và Hoa Đào

Mã:TG1500234

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Đàn Cá Chép Đỏ Và Hoa Sen

Tranh Đàn Cá Chép Đỏ Và Hoa Sen

Mã:TG1500235

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Cá Chép
Những bức tranh cá chép được vẽ bởi chính đôi bàn tay tài hoa cùng sự sáng tạo của những họa sĩ tại Thế giới tranh sơn dầu đã mê hoặc biết bao nhiêu người yêu tranh. Mỗi tác phẩm đều hiện lên một cách sinh động, chân thực, tự nhiên, cho ta cảm nhận được vẻ đẹp cũng như sức mạnh của loài vật cá.

Tìm hiểu ý nghĩa của những tác phẩm tranh cá chép

Cá chép – một con vật vô cùng gần gũi và gắn bó mật thiết với cuộc sống của con người. Cá chép được rất nhiều người thích là bởi vì màu sắc đẹp của nó, các lớp vảy óng ánh sắc màu rực rỡ, đó có thể là màu vàng, màu đỏ, màu đen hay màu trắng. Một vẻ đẹp hoàn hảo chỉ riêng cá chép mới có, không loài cá nào có thể sánh bằng.
Không chỉ đẹp, cá chép còn được biết đến là loại cá mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành, phải kể đến như:

Ý nghĩa về sự thành công, giàu có và thịnh vượng

 • Nhiều người trong chúng ta từng được nghe nhắc đến câu chuyện cá chép vượt vũ môn và hóa thành rồng. Nó biểu tượng cho sức mạnh, cho ý chí, sự dẻo dai bền bỉ, nó sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và thử thách để vươn lên trong cuộc sống.
 • Vì thế, trong thi cử, cá chép thường được sử dụng để ví với những người tài giỏi, cố gắng đến cùng để đạt được kết quả như mình mong muốn, công thành danh toại.
 • Vảy cá chép rực rỡ, có màu giống như màu của vàng bạc, châu báu, vì thế nó là hình ảnh tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, cho tiền tài, địa vị trong xã hội.

Ý nghĩa về con đàn cháu đống

 • Được biết cá chép là loài cá đẻ rất nhiều trứng, vì thế nên người ta thường mua tranh phong thủy cá chép về treo trong nhà với ngụ ý mong muốn con cái đủ đầy, gia đình lúc nào cũng ấm no và hạnh phúc.

Tìm địa chỉ mua tranh cá chép

 • Bạn có thể tìm đến với Thế giới tranh sơn dầu để chọn cho mình những bức tranh cá chép đẹp nhất, ấn tượng nhất và có giá thành phải chăng nhất để dành tặng cho bạn bè, cho  người thân hay đồng nghiệp nhân dịp quan trọng nào đó. Bức tranh thay cho lời chúc đầy ý nghĩa mà chắc chắn rằng ai trong số chúng ta cũng muốn được sở hữu.
 • Không chỉ đơn giản là tác phẩm dùng trong việc trang trí mà còn để hóa giải phong thủy, hóa hung thành cát, hóa rủi thành may, mang may mắn về cho gia đình.
>> Để đặt mua tranh cá chép, bạn có thể liên hệt trực tiếp qua Hotline 0902 720 698 để được tư vấn nhanh nhất.
 

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: www.thegioitranhsondau.net - www.tranhsondaugiare.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Cá Chép Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ -30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Cá Chép Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ -30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Ca Chep, chuyên vẽ tranh phong thủy cá chép đẹp tại TPHCM, giao tranh miễn phí, liên hệ ngay 0902720698 4.6 trên 168 Bình chọn