Tranh Hoa (713)

Tranh Bướm

 

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2145

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2145

Mã:TG2145

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2144

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2144

Mã:TG2144

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2143

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2143

Mã:TG2143

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2142

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2142

Mã:TG2142

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2141

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2141

Mã:TG2141

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2140

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2140

Mã:TG2140

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2139

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2139

Mã:TG2139

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2138

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2138

Mã:TG2138

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2137

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2137

Mã:TG2137

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2136

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2136

Mã:TG2136

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2135

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2135

Mã:TG2135

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2135

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2135

Mã:TG2135

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2134

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2134

Mã:TG2134

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2133

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2133

Mã:TG2133

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2132

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2132

Mã:TG2132

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2131

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2131

Mã:TG2131

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2130

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2130

Mã:TG2130

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2129

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2129

Mã:TG2129

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2128

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2128

Mã:TG2128

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2127

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2127

Mã:TG2127

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2126

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2126

Mã:TG2126

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2125

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2125

Mã:TG2125

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2124

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2124

Mã:TG2124

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2123

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2123

Mã:TG2123

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2122

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2122

Mã:TG2122

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2121

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2121

Mã:TG2121

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2120

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2120

Mã:TG2120

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2119

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2119

Mã:TG2119

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2118

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2118

Mã:TG2118

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2117

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2117

Mã:TG2117

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2116

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2116

Mã:TG2116

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2115

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2115

Mã:TG2115

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2114

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2114

Mã:TG2114

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2113

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2113

Mã:TG2113

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2112

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2112

Mã:TG2112

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2111

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2111

Mã:TG2111

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2110

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2110

Mã:TG2110

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2109

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2109

Mã:TG2109

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2108

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2108

Mã:TG2108

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2107

Tranh Sơn Dầu Vẽ Con Bướm TG2107

Mã:TG2107

Kt: Theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem thêm Tranh Bướm

Tìm hiểu về tranh bướm

 • Nếu là một người theo trường phái lãng mạn và coi trọng chuyện tình cảm, hạnh phúc thì bạn nên treo một bức tranh sơn dầu vẽ bươm bướm trong nhà.

Tranh sơn dầu vẽ bươm bướm là gì?

 • Hiểu đơn giản, đây là loại tranh vẽ về hình tượng con bươm bướm với nhiều sắc thái và khung cảnh khác nhau. Điểm chung đặc biệt và duy nhất ở tranh sơn dầu vẽ bươm bướm chính là ở chỗ mọi bức tranh đều được vẽ bằng chất liệu sơn dầu.
 • Hình tượng bươm bướm có ý nghĩa gì?
 • Bướm bướm nổi tiếng là hình tượng của sự mềm mại, dịu dàng và lãng mạn. Trong phong thủy, bươm bướm vẫn mang những ý nghĩa tượng trưng cho sự lãng mạn, là biểu tượng của tình yêu hạnh phúc, những khao khát về những đều tốt đẹp và cuộc sống tự do tự tại.
 • Nếu sử dụng tranh sơn dầu vẽ bươm bướm trong cuộc sống hàng ngày làm yếu tố bổ sung thì đây chính là một không gian hoàn thiện, đem đến cho bạn cảm giác thoải mái và tự do khi được lựa chọn người yêu.

Hướng dẫn treo tranh sơn dầu vẽ bươm bướm trong nhà

 • Dù đây là tranh mang lại may mắn, vui vẻ và hanh phúc cho gia chủ nhưng gia chủ cũng nên biết một vài điều về hướng treo tranh để có thể mang lại hiệu quả nhất. Dưới đây là một số hướng dẫn treo tranh sơn dầu vẽ bươm bướm trong nhà:
 • Trước khi treo tranh bạn nên tìm hiểu sơ đồ bát quái để xác định phương hướng cũng như vị trí thích hợp để đặt biểu tượng bươm bướm có tác dụng mang đến may mắn nhất định.
 • Nếu bạn là người độc thân thì nên đặt tranh sơn dầu vẽ bươm bướm ở hướng Tây Nam, đây là hướng cung Tình Duyên. Chúng sẽ mang lại may mắn cho bạn về đường tình duyên.
 • Đối với người đã có người thương thì bươm bướm là biểu tượng giúp duy trì mối quan hệ và tình cảm đó lâu dài và sâu sắc.
 • Nếu tranh sơn dầu vẽ bươm bướm được đặt ở hướng Tây của căn nhà thì đây cũng là một lựa chọn đúng. Hướng Tây là hướng của cung Tử Tức - con cái. Chúng sẽ tạo ra những dòng năng lượng để giúp bạn tràn đầy sức sáng tạo, tươi mới và thoải mái hơn.
 • Ngoài ra, bạn có thể dùng tranh sơn dầu vẽ bươm bướm ở bất cứ khu vực nào nếu bạn thấy cần thiết tạo may mắn (trong công việc chẳng hạn), trường hợp này bạn nên đặt tranh theo hướng bác của căn nhà vì đây là hướng chỉ Quan lộc - sự nghiệp.
 • Xem thêm: Tranh muôn thú

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

 • Khách Sạn Anantara
 • Pearl
 • Đà Nẵng
 • JAY
 • Caravel
 • REX
THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: thegioitranhsondau.net@gmail.com
Website: thegioitranhsondau.net
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
 
LƯU Ý: ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở TỈNH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC 100% GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319
 
2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành (hoặc CN Sài Gòn)
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884. 
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Bướm Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Bướm Đẹp Giá Rẻ Giảm 30% - Thế Giới Tranh Sơn Dầu Tranh Sơn Dầu Vẽ Bươm Bướm, chuyên nhận vẽ tranh sơn dầu chủ đề muôn thú theo yêu cầu, liên hệ ngay 0902 720 698. 4.6 trên 168 Bình chọn